Hjem > Aktuelt > Nyheder > Vilkårene for dig som ergoterapeut i en kommune eller region pr. 22. marts

Vilkårene for dig som ergoterapeut i en kommune eller region pr. 22. marts

22. marts 2020
Den særlige situation medfører ændringer for mange medarbejdere, navnlig de som løfter kritiske funktioner, i form af ændringer i opgaver og vilkår for opgaveløsningen.  

Autorisationsloven og sundhedsloven gælder stadig. Det er din leder, der tager stilling til, hvilke opgaver du skal løse. 

Som ergoterapeut skal du ikke påtage dig nye opgaver på eget initiativ, men afvente at de bliver pålagt af en leder, og at du har fået den nødvendige instruktion og oplæring.

Det er aftalt med KL og Danske Regioner, at du bliver på din egen overenskomst, selvom du løser opgaver udenfor et andet overenskomstområde. Du flytter fx. ikke til FOA's overenskomst, hvis du løser plejeopgaver. 

Etf er en af de 51 organisationer i Forhandlingsfællesskabet, som har aftalt nedenstående fælleserklæringer med Kommunerne og Regionerne med fokus på, at situationen stiller særlige krav både til den ledelsesmæssige indsats og til den løbende dialog.

Fleksibilitet og viljen til at finde smidige løsninger er nødvendigt.

Fælleserklæringer

  • Du finder fælleserklæringen fra kommunerne her
  • Du finder fælleserklæringen fra regionerne her

Besked til sundhedspersoner fra Styrelsen for Patientsikkerhed den 20 marts.

Det fremgår, at sundhedspersoner vil kommer til at stå i situationer, der er langt fra dem, de kender i dag. Styrelsen for Patientsikkerhed er opmærksomme på den helt ekstraordinære situation, alle befinder sig i.

  • Læs beskeden her