Hjem > Aktuelt > Nyheder > Vil du sidde i Bevillingsudvalget?

Vil du sidde i Bevillingsudvalget?

11. januar 2018
Der er en plads ledig i Ergoterapeutforeningens Bevillingsudvalg, til besættelse 1. februar 2018. Vi søger et medlem fra praksis.

Bevillingsudvalget har til formål at fremme fagets udviklings- og forskningsmuligheder og give ergoterapeuter mulighed for selvstændigt og i samarbejde med andre at udføre udviklings- og forskningsarbejde.

Bevillingsudvalgets arbejdsopgaver er at behandle ansøgninger til og bevilge midler fra Etf ’s Forskningsfond, Praksispulje og Studierejsefond. Derudover kan Hovedbestyrelsen søge rådgivning og vejledning i spørgsmål vedrørende udviklingsarbejde og forskning. Der afholdes to heldagsmøder pr. år. Næste møde er d. 13. marts 2018, kl. 10.00 – 15.30.
Udvalget kan indkaldes efter behov.

Udvalget består af tre ergoterapeuter samt Etf ’s næstformand, der også fungerer som formand for Bevillingsudvalget. Der udover er der tilknyttet en konsulent til udvalget. Medlemmer udpeges for en to-årig periode og kan genvælges.

Etf betaler for transport og eventuel tabt arbejdsfortjeneste. Yderligere oplysninger om udvalgsarbejdet kan fås på tlf. 88 82 62 70 hos næstformand Lotte Lagoni eller chefkonsulent Ulla Garbøl.

Ansøgning vedlagt CV sendes til Ergoterapeutforeningen, Nørre Voldgade 90, 1358 København K, eller på mail til udvalgets sekretær Trine Ipsen ti@etf.dk

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 15. januar 2018.

Relaterede nyheder