Hjem > Aktuelt > Nyheder > Vil du sidde i Bevillingsudvalget?

Vil du sidde i Bevillingsudvalget?

28. oktober 2015
Der er en plads ledig i Ergoterapeutforeningens Bevillingsudvalg, til besættelse 1. februar 2016. Vi søger et medlem fra praksis.

Der afholdes to heldagsmøder pr. år. Næste møde er den 7. marts 2016 kl. 10.00 – 15.30 i Etf.

Udvalget består af tre ergoterapeuter samt Etf ’s næstformand, der også fungerer som formand for Bevillingsudvalget. Der udover er der tilknyttet en konsulent til udvalget. Medlemmer udpeges for en toårig periode og kan genvælges.

Yderligere oplysninger om udvalgsarbejdet kan fås hos næstformand Lene Barslund, tlf. 53364902 eller konsulent Ulla Garbøl, tlf. 53364925. Ansøgning vedlagt CV sendes til udvalgets sekretær Trine Ipsen, ti@etf.dk.

Ansøgningen skal være Etf i hænde senest den 15. januar 2015.