Hjem > Aktuelt > Nyheder > Vi skaber fremtidens ledelse

Vi skaber fremtidens ledelse

6. september 2017
Onsdag d. 6. september mødtes syv sundhedsorganisationer med to af Ledelseskommissionens medlemmer til en snak om offentlig ledelse med særligt fokus på social- og sundhedsområdet. For at give Ledelseskommissionen de bedste input til det fremtidige arbejde havde de syv organisationer sendt offentlige ledere fra hver deres respektive fagområde.
Fremtidens ledelse
Ergoterapeut og leder Tina Philipsen lytter sammen med Alfred Josefsen og Emma Winther fra Ledelseskommissionen.

Af Bjørn Rasmussen

De offentlige ledere fra de syv organisationer var mødt talstærkt op til en eftermiddag med debat og vidensdeling i Fredericia.

Forventningerne blandt de fremmødte var store.

- Jeg forventer, at jeg vil møde nogle mennesker, der vil lade sig inspirerer og tænke nyt. Der er behov for at reflektere over ledelsespraksis som den er i dag, forholde os til den og komme videre. Jeg ville jo gerne afskaffe begrebet ”god ledelse”, som jeg synes hverken er en tidssvarende taleform eller særligt dækkende. Jeg vil udfordre velkendte hypoteser og fx introducere et begreb som ”sund ledelse”. Mødet er et godt forum at nytænke ledelse i og med et fremadrettet perspektiv, når nu Ledelseskommissionens repræsentanter har åbnet op for at lade sig inspirere og søger vores input til deres videre arbejde, sagde Gitte Grill Hansen, ergoterapeut og leder i Handicap på Bavnebjerg Bo- og Aktivitetscenter.

Inden den to timer lange session med Emma Winther og Alfred Josefsen fra Ledelseskommissionen havde de fremmødte offentlige ledere en times formøde, hvor der var fokus på gruppedrøftelse af spørgsmålene fra Ledelseskommissionen og mødets ramme. Formødet var en livlig debat rundt om bordene, hvor medlemmerne fra de forskellige organisationer på tværs af faglighed diskuterede udfordringerne og vilkårene som leder i det offentlige.

Efter de livlige drøftelser om, hvor fokus skal rettes i den offentlige ledelse var det tid til at indgå i dialog med Ledelseskommissionens medlemmer Emma Winther og Alfred Josefsen.
De to medlemmer af kommissionen lagde ud med en introduktion der begejstrede de fremmødte ledere.

Herefter gik dialogen mellem de offentlige ledere og de to medlemmer fra kommissionen lystigt med skarpe pointer og god debat om, hvordan fremtidens offentlige ledelse skal være og hvilke udfordringer der er i rollen som leder nu og her.

Særligt opmærksomhed fik emner som personlig ledelse, hvordan skaber vi værdi for borgerne, vi skal blive ved med at stå op for vores faglighed og endelig modet til at lede.

- Det var rigtig godt at høre både Ledelseskommissionens tanker og offentlige ledere fra andre områder end mit eget. Det gav et godt fokus. Og så kom både Emma og Alfred med nogle relevante og skarpe spørgsmål til os i forhold til at tænke ledelse i det offentlige på nye måder. Jeg tror, at Ledelseskommissionens arbejde kan skabe værdi på sigt, fortalte Christina Søndergaard, medlem af Kost & Ernæringsforbundet og afdelingsleder i Helsingør Rehabiliterings- og træningscenter.

Også de to medlemmer fra Ledelseskommissionen var begejstrede for sessionen. - Det var topgodt. Vi kom jo i direkte dialog med målgruppen for kommissionens arbejde. Der derude i organisationerne og de vil ledelse. De brænder jo for deres fag. Så der kom en masse gode input, lød det fra Alfred Josefsen og Emma Winther fra Ledelseskommissionen.

Det fremtidige arbejde med Ledelseskommissionen går nu ind i den afsluttende fase, hvor medlemmerne skal udarbejde deres endelige rapport med pejlemærkerne og initiativer for fremtidens offentlige ledelse.

De medvirkende var Danske Bioanalytikere, Farmakonomforeningen, Danske Fysioterapeuter, Kost & Ernæringsforbundet, Ergoterapeutforeningen (som stod for at arrangere mødet), Radiograf Rådet og Dansk Sygeplejeråd.

Læs også nyheden "Fokus på offentlig ledelse"