Hjem > Aktuelt > Nyheder > Vi ønsker forhandlingsret med Frit Valg Service

Vi ønsker forhandlingsret med Frit Valg Service

13. august 2019
Etf har sammen med Klub for Privat Praktiserende Ergoterapeuter og de faglige selskaber igennem det seneste år lagt et stort arbejde i at udforme beskrivelserne af privat ergoterapeutisk genoptræning efter sundhedslovens § 140 sammen med Frit Valg Service. Men Etf har nu ligesom Danske Fysioterapeuter valgt at sætte hælene i omkring beskrivelserne af ydelserne.

- Før sommerferien lykkedes det at nå i mål med ydelserne på basalt niveau. Desværre valgte Frit Valg Service at fastsætte taksterne for ydelserne på egen hånd og uden forhandling med Etf og andre relevante organisationer. Det var vi ikke tilfredse med. Nu er arbejdet med beskrivelserne af ydelserne på specialiseret og avanceret niveau gået i gang, men desværre er Frit Valg Service ikke blevet mere forhandlingsvillige – snarere tværtimod. De forventer, at organisationerne bidrager med gratis faglig ekspertise uden at vi til gengæld får indflydelse på den endelige udformning eller prisfastsættelse. Det har vi meddelt dem, at vi ikke kan leve med, siger Tina Nør Langager, formand for Etf.

Hun peger på, at Etf ikke vil stille faglig ekspertise til rådighed for Frit Valg Service med omkostninger til følge for Etf og for det enkelte medlem, uden at få noget igen i form af en forhandlingsret.

- Vi har derfor som konsekvens af dette stoppet med at hjælpe Frit Valg Service med at beskrive ydelserne. Det samme har Danske Fysioterapeuter gjort, siger hun.

Etf opfordrer alle medlemmer til at bakke op om denne kollektive linje og derfor IKKE indgå i arbejdet med at beskrive ydelserne på specialiseret og avanceret niveau indtil videre.

- Dette forhindrer dog ikke de nuværende eller nye privatpraktiserende ergoterapeuter i at være en del af FritValgsOrdningen. Den enkelte privatpraktiserende kan fortsat tilbyde sig som udbyder til de rammer og priser, som Frit Valg Service har tilbudt. Det er vigtigt, at det ikke går ud over borgernes rettigheder. Der er alene tale om, at vi ikke skal hjælpe Frit Valg Service med at beskrive de enkelte ydelser uden at få indflydelse, siger Tina Nør Langager.

Fakta

Folketinget vedtog i 2018, at borgerne skal have frit valg til genoptræning efter sundhedslovens §140, hvis ikke kommunerne inden for syv dage efter en borgers udskrivelse har igangsat genoptræningen.

Frit Valg Service har på vegne af Kommunernes Landsforening til opgave at udforme de nærmere rammer for borgerens valg af privat genoptræning.

Du kan læse mere på fritvalgservice.dk