Hjem > Aktuelt > Nyheder > Vi går efter en forhandlingsløsning

Vi går efter en forhandlingsløsning

5. marts 2018
"Nu er konfliktvarslerne klar. I fredags modtog du som statsansat besked, om du er udtaget til konflikt, og i dag mandag er der sendt besked til dig, der er ansat i kommuner og regioner. Jeg forstår, hvis du bliver bekymret og har mange spørgsmål." Læs Tina Nør Langagers hilsen til dig, der er medlem af Etf.

Kære medlem

Jeg vil gerne pointere, at vi fortsat går efter en forhandlingsløsning. Vi afsender ikke varsler, fordi vi gerne vil i konflikt, men fordi vi vil lægge størst muligt pres på forhandlingsprocessen. Når mulighederne ved forhandlingsbordet er udtømt, er konfliktvarsler næste skridt. Konflikten kan tidligst træde i kraft 4. april, og hvis der bliver indgået forlig inden, bliver den afblæst.

Forhandlingerne fortsætter her i marts måned i Forligsinstitutionen ved forligskvinde Mette Christensen. Hun har til opgave at finde en forligsløsning på alle tre områder. Forhandlingerne er tavshedspligtbelagt, så jeg vil ikke kunne fortælle noget direkte fra forløbet, men du skal vide, at vores mål er at sikre det bedst mulige forlig ad forhandlingsvejen.

En helt særlig situation
Ja, det er en helt særlig situation, når mere end 750.000 offentlige ansatte står sammen, og der varsles konflikt i hele den offentlige sektor. Det er ikke sket i nyere tid. Og det er fordi, vi mener det alvorligt.

Vi oplever, at forhandlingerne er så tæt koordineret, at ingen har det nødvendige manøvrerum til at forhandle. Vi bliver mødt med meget hårde krav om forringelser i vores arbejdsvilkår samtidig med små lønstigninger. Vi oplever, at de offentligt ansatte ikke ses, som en del af løsningen, men som en del af udgiftspolitikken.

Det er alt for meget snak om kolde og varme hænder. Faglærte og akademikere. Implicit hvem der er mest værd. Vi er alle meget værd. Alle er nødvendige for, at den offentlige sektor er velfungerende, og en forudsætning for en velfungerende privat sektor. Det er det unikke ved Danmark og det skal vi værne om. Derfor står vi sammen i hele fagbevægelsen: fra rengøringsassistenten på skolen, ergoterapeuten i træningsenheden, overlægen på sygehuset og til den fuldmægtige i centraladministrationen. 

Nej tak til kriseforlig

De tre sidste overenskomstfornyelser har været kriseforlig, hvilket lønstigningerne også har afspejlet. Men dansk økonomi er på vej ud af krisen, og derfor har vi stillet krav om, at reallønnen skal udvikles for alle ergoterapeuter og dine øvrige kollegaer i den offentlige sektor. Men en reallønsudvikling skal ikke være på bekostning af arbejdsvilkår, vi har i dag.

Der er endnu et stykke vej til, at vi måtte ende i en konflikt. Og som sagt arbejder vi for en forhandlingsløsning. Men skulle det blive en konflikt bliver den landsdækkende konflikt, for vi er mange fagforeninger, der konflikter sammen. Vi har i første omgang udtaget 70.000-80.000 medlemmer fra alle organisationerne, og i Etf åbner vi med cirka 800.

Det er vigtigt for os, at de konfliktramte medlemmer er de første, der får besked. Og det er vigtigt for mig at sige, at vi alle må støtte op om de kollegaer, som er udtaget til at konflikte på vores alles vegne.

Venlig hilsen

Tina Nør Langager
Fomand for Etf