Hjem > Aktuelt > Nyheder > Velkommen til ny sundheds- og ældreminister

Velkommen til ny sundheds- og ældreminister

17. august 2015
Etf byder nyudnævnte sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V) velkommen og inviterer til samarbejde. Etf’s formand Gunner Gamborg glæder sig over et øget fokus på ældre, men påpeger samtidig at alle aldersgrupper, der har et behov, skal tilbydes en rehabiliterende indsats.
Ældre og sundhedsminister
Sophie Løhde (V)

Af Sandra Holmgaard 

Etf’s formand Gunner Gamborg glæder sig over det nye, store fokus på ældre, men det er vigtigt, at alle aldersgrupper bliver tilbudt rehabiliterende behandling, når behovet opstår. Det skriver han i det velkomstbrev sundhedsminister og Danmarks første ældreminister Sophie Løhde (V) har fået tilsendt i sommeren.

Han gør i brevet opmærksom på forhold, der bør have ministerens opmærksomhed. Han nævner ergoterapeuters manglende mulighed for at indgå i frit-valg udbuddet af genoptrænings- og rehabiliteringsydelser, når borgere ikke kan søge tilskud gennem Sygesikringen, som det er tilfældet med fysioterapi.

Med brevet følger også en strømpepåtager som symbol på det arbejde, ergoterapeuter udfører i både kommuner og regioner for, at borgerne kan forblive aktive deltagere i samfundet og hverdagslivet. Han tilføjer, at ergoterapeuter arbejder efter både serviceloven og sundhedsloven, og at det derfor er centralt for Etf, at genoptræning efter serviceloven ikke nedprioriteres på bekostning af ydelser efter sundhedsloven.

Gunner Gamborg slutter brevet med en invitation til samarbejde i indsatsen på at videreudvikle og styrke sundheds- og ældreområdet.