Hjem > Aktuelt > Nyheder > Vejledning om forebyggende hjemmebesøg til ældre

Vejledning om forebyggende hjemmebesøg til ældre

6. juli 2020
Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning, der introducerer opgaven med at planlægge, gennemføre og følge op på forebyggende hjemmebesøg til ældre. Vejledningen er målrettet forebyggelseskonsulenter, som arbejder med området.
Foto: Colourbox

Formålet er at gøre det lettere for forebyggelseskonsulenterne at højne kvaliteten af besøgene samt beskrive, hvordan det forebyggende hjemmebesøg kan anvendes fokuseret og systematisk til at tage hånd om ældre, der viser tegn på social, mental og fysisk mistrivsel.

Mange ældre forbinder et godt ældreliv med at kunne fortsætte med at leve det liv, som de har været vant til. For de fleste betyder det et liv med:

Relationer. At have et velfungerende socialt liv med nære relationer og mulighed for følelsesmæssig og praktisk støtte i hverdagen
Meningsfuldhed. At leve et liv, der giver mening for den enkelte, uanset helbred og evt. skavanker, hvor man bruger sine erfaringer og evner i samspil med andre
Autonomi. At have indflydelse på eget liv og træffe egne beslutninger.

Baggrund: Forebyggende hjemmebesøg til ældre blev lovfastsat med virkning fra 1. juli 1996. Siden har Sundhedsstyrelsen udarbejdet flere publikationer om området, bl.a. ”Håndbog til kommunerne om forebyggelse på ældreområdet” og ”Guide til kommunerne til opsporing af ældre i særlig risiko for nedsat funktionsevne”. Endvidere har Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) gennemført en litteraturgennemgang af evidens på området og interviews med 10 kommuner om praksiserfaringer. Denne vejledning samler op på tidligere publikationer, teori og erfaringer og giver en række anbefalinger, der bygger på den aktuelt bedste viden fra forskning og praksis.

Vejledningen indeholder dermed ikke nye krav til opgaveløsningen.

  • Du finder vejledningen her

Daterede breve har god effekt

Det kan have god effekt at sende daterede breve til sårbare ældre forud for forebyggende hjemmebesøg. Det viser en undersøgelse fra VIVE foretaget for Sundhedsstyrelsen blandt 10 kommuners forebyggelseskonsulenter, som understøttes af en litteraturgennemgang om tidlig opsporing af sårbare ældre.

Læs mere om undersøgelsen her