Hjem > Aktuelt > Nyheder > Valgkandidat Region Øst: Margrethe Boel Stendys

Valgkandidat Region Øst: Margrethe Boel Stendys

1. marts 2018
Margrethe Boel Stendys stiller op til posten som hovedbestyrelsesmedlem for Region Øst. Noget af det, hun kunne tænke sig at sætte fokus på, er opgaveglidning, bedre sektorovergange og forskning.
Margrethe Boel Stendys er på valg til HB som regionsmedlem i Øst.

Hvad er baggrunden for, at du stiller op?

Jeg brænder for at udbrede faget på alle niveauer. Jeg har arbejdet i regionsbestyrelsen i nogle år nu og har fået blod på tanden til at stille op til hovedbestyrelsen. Min mission er, at jeg meget gerne vil udbrede kendskabet til de ergoterapeutfaglige kompetencer på alle niveauer, fordi vi har så meget at byde ind med i det danske sundhedsvæsen. Ergoterapeuter har en helt unik tilgang til patienterne, vi gør en væsentlig forskel, og jeg vil gerne medvirke til at gøre beslutningstagerne opmærksom på de muligheder der er i faget.

Hvilke forudsætninger har du for at blive et godt bestyrelsesmedlem?

Man kan sige, at jeg er skolet fra mange års fagpolitisk virke. Siden jeg blev færdiguddannet har jeg været tillidsvalgt på et eller andet niveau. Jeg har de seneste 7 år været tillidsrepræsentant på Sjællands Universitetshospital og FTR for alle regionsansatte ergoterapeuter i Region Sjælland. Jeg sidder med i hovedudvalget for Region Sjælland, i MED-udvalget for Sjællands Universitetshospital og har i nogle år været aktiv i Etf’s regionsbestyrelse i Region Øst.

Det betyder, at jeg har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rør sig i samfundet. Jeg kan se, hvordan de politiske vinde blæser og hvor man kan spille det ergoterapeutiske kort, om man så må sige.

Hvad vil du arbejde for, hvis du bliver valgt ind?

Et særligt fokus for mig er opgaveglidning. Vi har lige nu en situation, hvor det er svært at rekruttere fagpersonale flere steder, og her mener jeg, at vi som ergoterapeuter kan spille aktivt ind. Vi kan ikke bare dække ind, vi kan dække bedre ind. Jeg mener, at man med fordel kan ansætte ergoterapeuter i plejestillinger – ikke fordi, vi skal udøve pleje, men fordi vi kan kvalificere plejen, fordi vi har evnen til at se patienternes funktionsniveau i et helhedsbillede.

Også arbejdet med overgangene mellem de forskellige sektorer er et område, hvor vi har meget at byde ind med. Her kan vi nemlig i kraft af vores evne til at se patienterne i et helhedsperspektiv være med til at sikre, at de får den støtte, de har behov for.

Som forening har vi desuden en vigtig opgave i at støtte de ergoterapeuter, der står alene i et tværfagligt samarbejde – især på det kommunale område er der de seneste år skabt mange ergoterapeut-stillinger, og her er det vigtigt, at man som ene-ergoterapeut kender sin egen kernekompetence rigtig godt.

En anden ting, jeg rigtig gerne vil arbejde for, er forskningen. Etf gør allerede et godt arbejde, men det er vigtigt, at vi som fag leverer forskning på et niveau, der bliver anerkendt af de andre fagligheder, og derfor skal vi udvikle forskningen yderligere.