Hjem > Aktuelt > Nyheder > VALG 2023: Politiske valg i Etf

VALG 2023: Politiske valg i Etf

1. februar 2023
Formands-posten, de tre regionsformands-poster og fire landsdækkende HB-poster er på valg i foråret 2023. Her kan du læse om de forskellige politiske valg, om muligheden for at melde dit kandidatur, og hvad det kræver at være politikere i en fag- og professionsforening som Ergoterapeutforeningen.

 

Fra den 1. februar til den 1. marts kl. 12:00 har du mulighed for at melde dit kandidatur til de politiske poster, som er på valg i Ergoterapeutforeningen.

Alle aktive medlemmer kan opstille, og ved kampvalg foregår ved urafstemning blandt medlemmerne. I så fald vil urafstemningsperioden løbe fra den 13. marts kl. 12:00 til den 30. marts kl. 23:59. 

Læs også mere på siden "Politiske valg i Etf 2023" - her finder du også opstillings- og stillerblanketter for alle valg.

Som kandidat til et af valgene skal du
 

  • Udfylde en opstillingsblanket til det valg, hvor du ønsker at melde dit kandidatur. Du finder opstillingsblanketterne på siden "Politiske valg i Etf 2023".
  • Indsamle mindst 10 stillere. En stiller er et medlem, der tilkendegiver sin opbakning til dit kandidatur og skal findes blandt foreningens aktive medlemmer, pensionistmedlemmer og studerende medlemmer. Man kan maksimalt være stiller for kandidater svarende til antallet af ledige poster i det pågældende valg. Læs mere "Om stillere" herunder. Find stillerblanketterne på siden "Politiske valg i Etf 2023".
  • Udforme et opstillingsgrundlag - og indsende det sammen med et CV (gerne m farvefoto i bredformat) til Etf til etf@etf.dk, så det er fremme senest den 1. marts 2020 kl. 12.00.

Du kan som kandidat læse mere om mere om rollen som politiker i ETF.

Om stillere

Man kan maksimalt være stiller for kandidater svarende til antallet af ledige poster i det pågældende valg. Det betyder, at man ikke kan være stiller for mere end én kandidat til formandsposten.

Det samme gælder regionsformandsposterne, da der kun skal findes én formand i hver region. Man kan kun være stiller for en kandidat fra den region, man tilhører. 

For de fire landsækkende HB-poster kan man være stiller for fire kandidater - én for hver plads i Hovedbestyrelsen, der er på valg. Man kan være stiller uanset, hvilken region man tilhører.

Det er muligt at være stiller for en kandidat ved at udfylde en stillerblanket, som du finder på siden "Politiske valg i Etf 2023". ​

Nyt om valget

etf.dk bliver løbende opdateret med nyt om valget, kandidaterne og den eventuelle urafstemning, der kun gennemføres, hvis der er flere kandidater til posterne, og der derfor er kampvalg. 

Følg med på siden "Politiske valg i Etf 2023", hvor du også finder opstillings- og stillerblanketter for alle valg.