Hjem > Aktuelt > Nyheder > VALG 2021: Politiske valg i Etf

VALG 2021: Politiske valg i Etf

1. februar 2021
Næstformands-posten og tre HB-poster er på valg i foråret 2021. Her kan du læse om de forskellige politiske valg, om muligheden for at melde dit kandidatur, og hvad det kræver at være politikere i en fag- og professionsforening som Ergoterapeutforeningen.

Fra den 1. februar til den 1. marts kl. 12:00 har du mulighed for at melde dit kandidatur til de politiske poster, som er på valg i Ergoterapeutforeningen.

Alle aktive medlemmer kan opstille, og ved kampvalg foregår ved urafstemning blandt medlemmerne. I så fald vil urafstemningsperioden løbe fra den 12. marts kl. 12:00 til den 31. marts kl. 12:00. For valget til Etf’s hovedbestyrelse foregår valget denne gang blandt medlemmerne i regionerne, da det er de tre regionale urafstemningsvalgte pladser, der er på valg.

Som kandidat skal du 

  • Udfylde en opstillingsblanket
     
  • Indsamle mindst 10 stillere En stiller er et medlem, der tilkendegiver sin opbakning til en opstillet kandidat. Man kan maksimalt være stiller for kandidater svarende til antallet af ledige poster i det pågældende valg. Man kan således ikke være stiller for mere end 1 kandidat til næstformandsposten. Man kan være stiller her uanset, hvilken region man tilhører. Tilsvarende kan man heller ikke være stiller for mere end 1 kandidat til det regionsvalgte hovedbestyrelsesmedlem. Man kan kun være stiller for kandidater fra den region, man tilhører. Det er muligt at være stiller ved at udfylde en stillerblanket
     
  • Udforme et valgoplæg - og indsende det sammen med et CV (gerne m farvefoto) til Etf til etf@etf.dk, så det er fremme senest den 1. marts 2020 kl. 12.00.

etf.dk vil løbende opdateres med nyt om valget og den eventuelle urafstemning, der kun gennemføres, hvis der er flere kandidater til posterne, og der derfor er kampvalg.

Læs mere på siden "Politiske valg i Etf 2021" - her finder du også opstillings- og stillerblanketter for alle valg