Hjem > Aktuelt > Nyheder > VALG 2020: Tina Nør Langager genopstiller som formand

VALG 2020: Tina Nør Langager genopstiller som formand

27. januar 2020
Tina Nør Langager har meldt, at hun genopstiller til formandsposten ved forårets valg.
Foto: Hans Christian Jacobsen

Formandsposten er på valg, og nuværende formand, Tina Nør Langager, meddeler, at hun genopstiller.

- Jeg har været formand i fire år og de erfaringer, som jeg har fået, vil jeg gerne fortsat bruge til gavn for medlemmerne og fællesskabet. Vi har nået meget - og vi skal nå nye mål. Får jeg medlemmernes tillid igen, vil jeg fortsætte ad den vej, hvor de første trædesten er lagt. Vores nye hovedorganisation Akademikerne er et langsigtet strategisk tilvalg og vidner om, at vi har høje ambitioner på fagets vegne, og at vi er realistiske ift. samfundsudviklingen. Den rejse vil jeg gerne lede Etf ind i sammen med medlemmerne. Derfor genopstiller jeg som formand i Ergoterapeutforeningen.

Der har i efteråret været repræsentantskab, hvor fokusområdet for de kommende tre års arbejde i foreningen blev enstemmigt vedtaget. Arbejdet med netop fokusområdet er noget, Tina Nør Langager fremhæver fra formandsstolen.

- Jeg er glad for Repræsentantskabets opbakning og konstruktive bidrag til indsatser 2020-2022: Lige adgang til ergoterapi, styrket praksisudvikling og styrket forskning. Det er tre strategiske temaer, der er indbyrdes forbundne i foreningens politikudvikling for de næste tre år. Fokusområdet er et resultat af konstruktiv dialog mellem os og medlemmerne, og jeg ser frem til arbejdet med at omsætte det til praksis.

Mødet med medlemmerne er en af formandens klare prioriteringer.

- Jeg bestræber mig på at være en imødekommende, tilgængelig og synlig formand for medlemmerne og være alle ergoterapeuters repræsentant i mødet med politikere og andre samarbejdspartnere. Jeg har de sidste tre år været på mere end 40 arbejdspladsbesøg – og det vil jeg fortsætte med. Jeg elsker at få kitlen på og være en del af praksis, at få indsigt i fagets udvikling og være i direkte dialog med dem, vi som forening arbejder for, siger Tina Nør Langager.

Du kan læse mere om Tina Nør Langagers kandidatur her: