Hjem > Aktuelt > Nyheder > VALG 2020: Der er ekstraordinært valg til næstformandsposten

VALG 2020: Der er ekstraordinært valg til næstformandsposten

31. januar 2020
Næstformand Lotte Lagoni fratræder posten før den ordinære valgperiode udløber. Derfor afholdes der ekstraordinært valg til næstformandsposten for perioden 1. maj 2020 og frem til foråret 2021, hvor det næste ordinære formandsvalg for en treårig periode finder sted. Alle aktive medlemmer kan opstille, og fristen for at melde sit kandidatur er 1. marts 2020 kl. 12:00.

Funktionsperioden for næstformanden er ved det ekstraordinære valg fra 1. maj 2020 til 30. april 2021.

Den ordinære funktionsperiode løber fra 1. maj 2021 til 30. april 2023.

Forventninger og kompetencer for at varetage posten som formand i Etf

Foreningens fem professionelle politikere, herunder næstformanden, varetager disse funktioner:

 • Formulering af overordnede politikker
 • Politikformulering på mere specialiserede områder
 • Repræsentere foreningen i diverse forhandlinger, debatter mm.
 • Lobbyisme, allianceopbygning, netværk, repræsentation
 • Dialog med medlemmerne, ”fingeren på pulsen”
 • Dialog med politisk bagland – samlingskraft
 • Politisk ledelse og ansvar for foreningen
 • Afstemme foreningens aktiviteter og ressourcer

Som næstformand skal du derfor have det politiske håndværk på plads. Du bør også have en grundig indsigt i Ergoterapeutforeningens struktur, historie og kultur.

Du skal kunne håndtere springet fra formuleringen af langsigtede politiske strategier til drøftelser af detaljen i enkeltsager. Du skal håndtere rollen som politiker samtidig med, at du skal påtage dig et dagligt medansvar for foreningens drift og måder at anvende foreningens ressourcer på.

Funktionen som fuldtidspolitiker er kompleks, forudsætter politisk tæft og varetages derfor på fuld tid.

Du modtager som næstformand fuldtidshonorar for hvervet og har kontorfaciliteter til rådighed i sekretariatet i København. Der er ikke noget krav om, at du skal være bosiddende i København.

I vedtægternes § 14 kan du læse mere om det formelle grundlag for valg af næstformand, honorar m.v. Du finder vedtægterne her

Som kandidat skal du 

 • Udfylde en opstillingsblanket
 • Indsamle mindst 10 stillere (En stiller er i dette tilfælde et medlem, der tilkendegiver sin opbakning til en opstillet kandidat. Det er kun muligt at være stiller for én kandidat til næstformandsposten)
 • Udforme et opstillingsgrundlag - og indsende det sammen med et CV (gerne med farvefoto) til Etf til etf@etf.dk, så det er fremme senest den 1. marts 2020 kl. 12.00
 • Du er også velkommen til at sende en video på 1. minuts varighed, som præsenteres på Etf's medier efter den 1. marts. Du kan maile videoen til webredaktør Sebastian List Feirup til slf@etf.dk. Har du spørgsmål til, hvordan du sender videoen, kan du ligeledes sende en mail til slf@etf.dk eller ring på  53 58 42 86.

Yderligere information

Ønsker du yderligere information om hvilke krav og forventninger, der knytter sig til posten som formand i Etf, kan du kontakte

Formand Tina Nør Langager
 tnl@etf.dk eller 53 36 49 74

Du kan også kontakte et medlem af hovedbestyrelsen. Dialogen sker naturligvis i fortrolighed. Du finder listen over hovedbestyrelsesmedlemmer med kontaktinfo her

Er der kampvalg til posten som næstformand, skal der være urafstemning blandt Etf’s medlemmer. Urafstemningen vil foregå i periode 13. marts kl. 12:00 til 31. marts kl. 12:00.