Hjem > Aktuelt > Nyheder > VALG 2018: Politiske valg i Etf

VALG 2018: Politiske valg i Etf

29. januar 2018
Næstformandsposten og tre regionale hovedbestyrelses-poster er på valg i Etf i foråret 2018. Her kan du læse om valgene, om muligheden for at melde dit kandidatur, og om hvad det kræver at være politiker i en fag- og professionsforening som Ergoterapeutforeningen.
Valg i Etf 2018

Fra den 29. januar til den 1. marts kl. 12:00 har du mulighed for at melde dit kandidatur til en af de politiske poster, som er på valg i Ergoterapeutforeningen.

Alle aktive medlemmer kan opstille. I tilfælde af kampvalg foregår valget ved urafstemning blandt medlemmerne. I så fald vil urafstemningsperioden løbe fra den 12. marts til den 31. marts kl. 23:59.

Som kandidat skal du 
 

  • Udfylde en digital opstillingsblanket
  • Indsamle mindst 10 stillere. En stiller er i dette tilfælde et medlem, der tilkendegiver sin opbakning til en opstillet kandidat. Man kan maksimalt være stiller for kandidater svarende til antallet af ledige poster i det pågældende valg. Det er kun muligt at være stiller ved at udfylde en digital stillerblanket
  • Udforme et valgoplæg - og indsende det sammen med et CV (gerne m farvefoto) til Etf på etf@etf.dk, så det er fremme senest den 1. marts 2018 kl. 12.00.
  • Du er også velkommen til at sende en video på 1. minuts varighed, som foreningen vil præsentere på Facebook efter den 1. marts. Du kan maile videoen til redaktionen på redaktionen@etf.dk

Etf.dk vil løbende opdateres med nyt om valget og den eventuelle urafstemning, der kun gennemføres såfremt, der er flere kandidater til posterne, og der derfor er kampvalg.

Nyheder