Hjem > Aktuelt > Nyheder > Update til TR på OK18

Update til TR på OK18

5. marts 2018
Forhandlingerne er brudt sammen på alle tre forhandlingsområder. Derfor bliver der nu varslet konflikt på alle tre områder, det vil sige det statslige, det kommunale og der regionale. Sammenbruddet skyldes i høj grad, at vi ikke kan blive enige med arbejdsgiverne om lønudviklingen de kommende tre år, og fordi arbejdsgiverne ønsker at udhule overenskomsterne.

De tre sidste overenskomstfornyelser har været kriseforlig, hvor lønstigningerne har afspejlet, hvilke lønstigninger der var råd til. Men den danske økonomi er på vej ud af krisen, og derfor har vi stillet krav om, at reallønnen skal udvikles for alle ergoterapeuter.  Og reallønsudviklingen må ikke være på bekostning af de goder og vilkår vi har i dag.

Vi har varslet konflikt i dag, og den kan tidligst træde i kraft 4. april. Vi har afsendt varslerne for at lægge størst muligt pres på forhandlingsprocessen.

Vores mål er at sikre det bedst mulige forlig ad forhandlingsvejen, og det kommer vi til at gøre alt, hvad vi kan for at opnå i den kommende tid, men vi er også forberedt på en konflikt.

Information til de medlemmer, der er udtaget til konflikt

Alle medlemmer der er ansat på en arbejdsplads, som er udtaget til konflikt får direkte besked, ligesom tillidsrepræsentanter på de relevante arbejdspladser har været i dialog med Etf om konfliktforberedelsen.  Vi sender også en mail til de TR og medlemmer, som ikke er udtaget til konflikt, så alle ved besked.

Vi kontakter via den mail, vi har fået oplyst, så det er vigtigt at tjekke spamfilteret, eller om Etf har den rigtige mailadresse registeret på mit.etf.dk, hvis informationen ikke er nået frem.

Vi opdaterer løbende etf.dk/OK18 med relevant konfliktinformation til både TR og medlemmer.                   

Den videre proces
Når man afsender konfliktvarsler, betyder det ikke nødvendigvis, at vi skal i konflikt, men det betyder, at der lægges størst muligt pres på forhandlingsprocessen, fordi Forligsinstitutionen bliver en del af det videre forløb.

Forligsinstitutionen har allerede holdt orienterende møde med de offentlige forhandlere på alle tre forhandlingsområder.

Forligsmanden hedder Mette Christensen. Hun har også været forligsmand ved tidligere, lignende konflikter på det offentlige område og kender vores aftaler og vilkår godt. Hendes vigtigste opgave er at undgå en konflikt. Konkret vil der være tale om, at hun får enderne til at nå sammen i en mæglingsskitse, som parterne accepterer at sende til godkendelse. For Etf vil godkendelsen ske som resultat af en urafstemning blandt medlemmerne.

En konflikt kan som nævnt tidligst træde i kraft 4. april, hvilket er anden hverdag efter påske. Forligsmanden kan vælge at udsætte konflikten 14 dage. Det kan gøres to gange, og herefter kan der gå op til yderligere 5 hverdage. Så det kan vare længe før konflikten igangsættes. Vurderer forligsmanden, at der ikke er udsigt til bevægelse i forhandlingerne, kan hun vælge ikke at udsætte konflikten.

Er det ikke muligt at samle parterne om en mæglingsskitse, kommer vi derfor i konflikt, og den vil sædvanligvis blive afsluttet med et lovindgreb.

Informationer og sparring til dig som er tillidsvalgt

Alle møder og forhandlinger i forligsinstitutionen er underlagt tavshedspligt, så Etf har ikke mulighed for at orientere løbende, men vi opdaterer etf.dk/OK18 og sender mails, når vi har nyt at formidle.

Hvis du har spørgsmål vedrørende konflikt, kan du kontakte Etf på konflikt@etf.dk eller på vores konflikt hotline 3115 6080

TR-konferencen for alle tillidsvalgte i Sundhedskartellet den 12. marts bliver afholdt med ændret indhold. Konferencen er for TR på det regionale og det kommunale område, og der arbejdes på en tilsvarende konference på det statslige område.