Hjem > Aktuelt > Nyheder > Udskrivelsen begynder ved indlæggelsen

Udskrivelsen begynder ved indlæggelsen

18. september 2015
Regioner og sygehuse har igangsat en række initiativer, herunder projektet Sikkert Patientflow, der har til formål at sikre gode og effektive patientforløb. På Hospitalsenheden Horsens giver daglige tavlemøder på medicinsk sengeafsnit og ergoterapeuter i akutafdelingen sammenhængende forløb og hurtigere udskrivelse.
Sikkert Patientflow
Når ergoterapeuterne er tilknyttet både en akutafdeling og en stamafdeling kan den samme terapeut følge patienten fra indlæggelse til udskrivelse.Foto: Colourbox

Af Sandra Holmgaard

Hospitalsenheden Horsens indledte i 2013 indsatsen Sikkert Patientflow, der har til formål at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af afdelingerne. Et af de helt centrale elementer er korte daglige tavlemøder på afdelingsniveau, der giver personalet et overblik over patienter, der skal udskrives eller flyttes til andre afdelinger.

- Møderne skaber en god tværfaglig dialog, hvor alle bliver opdateret på behandlingsforløb, manglende undersøgelser, behov for genoptræningsplaner og forventet udskrivelse for hver enkelt patient. Det betyder, at vi er på forkant med, hvad der skal ske i løbet af dagen, siger Lotte Frederiksen, ergoterapeut på medicinsk sengeafsnit og tilknyttet akutafdelingen.

På akutafdelingen i Horsens tilbyder man nemlig også ergoterapeutiske ydelser allerede ved indlæggelsen, da ergoterapeuterne har fået sin daglige gang på afdelingen.

- For et år siden mødte vi først patienterne på stamafdelingerne, og ofte var de indlagt på akutafdelingen i nogle dage, inden de kom til os. Så det betyder, at vi hurtigere kan igangsætte ergoterapeutisk undersøgelse og vurdering, men det betyder også, at vi tidligere kan begynde at planlægge udskrivelsen i forhold til genoptræningsplaner og vurdering af hjælpemiddelbehov. Det giver et bedre forløb for patienten, der bliver fulgt fra starten, og samtidig bliver det ofte muligt at udskrive patienten tidligere end før, siger Lotte Frederiksen.

Når ergoterapeuterne er tilknyttet både en akutafdeling og en stamafdeling kan den samme terapeut følge patienten fra indlæggelse til udskrivelse.

- Jeg møder mange glade smil på gangene, når patienten ser et kendt ansigt, selvom han har flyttet afdeling. Jeg oplever, at det giver mere tryghed for patienten, og samtidig sikrer vi overblikket over forløbet. I dag er to ud af fire ergoterapeuter på medicinsk sengeafsnit tilknyttet akutafdelingen, og jeg tænker, at fremtiden sagtens kan indebære flere ergoterapeuter for at skabe et endnu bedre flow og endnu mere sammenhængende forløb, siger Lotte Frederiksen.

Tolv danske sygehuse er med i projektet Sikkert Patientflow, som er igangsat af da de fem regioner, interesseorganisationen Danske Regioner, TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Projektet løber ind til udgangen af 2015.

Læs mere på Sikkert Patient Flow's hjemmeside