Hjem > Aktuelt > Nyheder > Udpegninger til partnerskabsprojektet "LAKS"

Udpegninger til partnerskabsprojektet "LAKS"

19. januar 2015
Ergoterapeutforeningen har udpeget to ergoterapeuter til følgegruppen i partnerskabsprojektet "LAKS". Det overordnede formål med LAKS er at sikre lige adgang til og lige udbytte af kommunale sundhedstilbud via en differentieret indsats overfor borgerne.

Partnerskabsprojektet går derfor ud på at identificere konkrete måder, hvorpå kommunale sundhedsprofessionelle i sundhedscentre, forebyggelsescentre, træningscentre, genoptræningscentre og evt. også jobcentre ved at behandle borgere forskelligt kan sikre bedre udnyttelse og bedre udbud af eksisterende sundhedstilbud. Samtidig skal projektet arbejde med at få de deltagende institutioner til at udnytte diversiteten i medarbejdergruppen med henblik på at kunne give bedre og mere differentieret service til borgerne.

Projektet forankres i medarbejdernes daglige praksis via et metodisk struktureret og indholdsmæssig fleksibelt koncept, som sikrer, at de involverede medarbejdere og arbejdspladser er medudviklere af projektet, at de kompetenceudvikles, og at projektet samtidig målrettes institutionens kerneydelser.

LAKS Faglig Følgegruppe fase 1 er nedsat af partnerskabet bag projektet LAKS, dvs. Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, COWI og Sund By Netværket, med det formål at sikre en høj faglig standard i det materiale, der ligger til grund for projektet.

Formålet med følgegruppen er at kvalitetssikre materialet til det aktionslæringsforløb, der er kernen i projektet LAKS samt at kvalitetssikre projektets evalueringsdesign. Faglig følgegruppe arbejder til slutningen af februar 2015.

Ergoterapeutforeningen har udpeget ergoterapeuterne: Randi Kyed Larsen fra Horsens kommune og Susanne Hedegaard fra Randers kommune, som deltager i følgegruppen.

Den faglige følgegruppe består af seks medlemmer og er sammensat således:

Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen har hver udpeget to kommunalt ansatte personer, der er solidt funderet i sundhed som fagområde, og som har en bred interesse for og indsigt i problemstillingerne omkring social lighed i sundhed. Derudover deltager to eksperter på henholdsvis ligebehandling og social ulighed i sundhed, udpeget af COWI. Sund By Netværkets projektleder er sekretær for følgegruppen, og COWIs projektleder fremlægger materiale og evalueringsdesign.

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte konsulent i Etf, Ulla Garbøl på
ug@etf.dk