Hjem > Aktuelt > Nyheder > TREPARTSAFTALE: Så gerne mere fokus på mvu'er

TREPARTSAFTALE: Så gerne mere fokus på mvu'er

30. oktober 2017
Ergoterapeutforeningen hilser den netop indgåede trepartsaftale velkommen, men mener samtidig, at der skal mere til for at sikre efter- og videreuddannelse for ergoterapeuter.

Den nye trepartsaftale om efter- og videreuddannelse har bl.a. fokus på videregående efter- og videreuddannelse, som skal bringes i spil gennem et nyt udviklingsprogram. I udviklingsprogrammet stiller arbejdsmarkedets parter - sammen med uddannelsessektoren - skarpt på, hvordan der sikres et relevant udbud af videregående efter- og videreuddannelse.

Der etableres én indgang, som skal være med til at sikre et mere sammenhængende efter- og videreuddannelsessystem.

Tidspres og økonomi er dog fortsat barrierer for deltagelse i efter- og videreuddannelse. Derfor er det afgørende, at parterne samarbejder om udvikling af relevante og realistiske kurser og bedre mulighed for merit.

I Ergoterapeutforeningen hilser man den nye trepartsaftale velkommen, men mener samtidig at der skal mere til for at sikre efter- og videreuddannelse for mvu’er og herunder ergoterapeuter.

- Medarbejdere med mellemlange videreuddannelser har i lige så stor udstrækning behov for løbende efter- og videreuddannelse, for sikre at de kan varetage de indsatser, som borgerne har brug for. Den rivende udvikling i samfundet kalder konstant på nye kompetencer. Ergoterapeuter skal være kompetente, og derfor kalder Etf på flere konkrete handlinger og incitamenter til for at øge mulighederne for efter- og videreuddannelse, siger Tina Nør Langager, formand for Etf.

Hovedorganisationen FTF har presset på for at få løftet det videregående område stærkere ind i trepartsaftalen. Det har man bl.a. med forslaget om udviklingsprogrammet, som nu er en del af aftalen, og som FTF mener vil styrke fremtidens EU-tilbud.