Hjem > Aktuelt > Nyheder > Trepartsaftale: Flygtninge er en ressource

Trepartsaftale: Flygtninge er en ressource

18. marts 2016
​Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om integration på arbejdsmarkedet. Det er en god aftale, der hurtigere afklarer flygtninges kompetencer, mindsker bureaukratiet og skaber en kortere vej til job.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om integration på arbejdsmarkedet. Aftalen sætter som mål, at hver anden flygtning og familiesammenførte skal i arbejde.

Aftalen giver et klart jobfokus i integrationen. Bl.a. skal formelle og uformelle kompetencer hos flygtninge screenes allerede i asylperioden, boligplaceringen sker især efter jobchancer, flygtninge mødes som udgangspunkt som jobparate, integrationsprogrammet intensiveres, danskundervisningen målrettes job og kan mere fleksibelt ske på arbejdspladsen og der etableres en særlig mulighed for at ansætte flygtningen i IGU-forløb med arbejde og uddannelse på overenskomstmæssige vilkår.

- Aftalen hviler på den grundlæggende gode ide, at bringe den enkelte asylsøgers egne ressourcer i spil med henblik på at udvikle og styrke arbejdsmarkeds-kompetencen. Vi ved, at beskæftigelse er et af de stærkeste integrations værktøjer, vi har. Det er også væsentligt, at der i aftalen sikres uddannelse. På den måde understøttes integrationen af, at der er ordnede og aftalte arbejdsvilkår også for denne gruppe lønmodtagere på arbejdsmarkedet, siger Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

Ny integrationsgrunduddannelse

Et centralt element i aftalen er den såkaldte integrationsgrunduddannelse (IGU). Den skal sikre, at flygtninge og familiesammenførte, som endnu ikke har kvalifikationer, der lever op til kravene på det danske arbejdsmarked, får mulighed for uddannelse og arbejde i integrationsstillinger af 24 måneders længde, der skal udgøre en trædesten til ansættelse på det ordinære arbejdsmarked. 

De overenskomstmæssige vilkår for den ny IGU bliver de samme som i de såkaldte erhvervsgrunduddannelser (EGU), som der allerede er aftalt lønvilkår mv. for i overenskomsterne på forskellige dele af arbejdsmarkedet. 

Forhandlingerne går nu i en ny fase og næste møde bliver et opstartsmøde den 15. april om uddannelse, kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser.

Læs også nyheden "Trepartsforhandlinger på vej"