Hjem > Aktuelt > Nyheder > TR: Åbent for kurser i 2018

TR: Åbent for kurser i 2018

6. november 2017
Her kan du læse om de kurser, som Ergoterapeutforeningen tilbyder dig, der er TR og FTR, og som er særlig relevante for dig i dit tillidshverv.  
Kurser
Der er nu åbent for kurser til TR og FTR samt TRIO i 2018. Foto: Heidi Lundsgaard

Nogle af kurserne starter op først i det nye år, og der er derfor frist for tilmelding/ansøgning om kort tid.

Andre kurser finder først sted i efteråret 2018, og dem arbejder vi fortsat på at skræddersy til dig. Vi holder dig løbende opdateret om kurserne i takt med, at de ligger helt klar.

Samarbejdet mellem TR, AMiR og Leder bør prioriteres til gavn og glæde for dig i dit tillidshverv, din funktion, for kollegerne og arbejdspladsen. Derfor styrker vi bl.a. TRIO gennem skræddersyede kurser. Derfor kan du også læse mere de kurser, der henvender sig særligt til TR, AMiR og Leder i TRIO-samarbejdet i 2018.

KURSER SÆRLIGT FOR TR -  MED KORT TILMELDINGSFRIST

"Få din JTI-profil - et værktøj til brug som TR". Tilmeldingsfrist 28. november 2017.

Årets første kursus er 'Få din JTI-profil - et værktøj til brug som TR", som er et individuelt test - og samtaleforløb, som afsluttes med en fælles temadag. 

Gennem forløbet får du bl.a. indblik i, hvordan du foretrækker at kommunikere og indgå i et samarbejde, som TR og interessevaretager. Der arbejdes fra Jungs teori om Typelære. Igennem samtaler og i mødet med andre TR, får du lejlighed til at (gen)overveje, hvordan du kan anvende den viden ind i dit bidrag til gode relationer til kolleger og ledelsen.

Forløbet er målrettet FTR, TR og TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Der udbydes et forløb for fem personer i hver Etf-region.

Læs mere om den såkaldte JTI-profil, om hvad et forløb indebærer, datoer for forløbet i din region samt om tilmelding ved at klikke på linket til det ønskede forløb.

"Det personlige lederskab 1+2". FTF's diplomuddannelse i ledelse (forårets dobbeltmodul)  
Ansøgningsfrist 14. november 2017 kl. 09:00. 

Modulet er en del af grunduddannelsen på FTF's diplomuddannelse i ledelse for FTR og TR.

Du kommer til at arbejde teoretisk og praktisk med udviklingen af dit personlige lederskab som tillidsvalgt. Det sker med afsæt i dig selv og din dagligdag. Din praksis relateres til ledelse ud fra henholdsvis psykologiske, sociologiske og filosofiske optikker.

Temaerne er identitet, magt, mestring og kommunikation, herunder kommunikations betydning for udvikling af identitet og ledelse i en organisatorisk kontekst. Der arbejdes desuden løbende med en personlig kompetence- og udviklingsplan.
Har du været TR i minimum 2 år, og har du TR-grunduddannelsen, er modulet måske noget for dig? Vi anbefaler, at du taler med din leder i god tid inden ansøgningsfristen. 
 
Dato: start 23. januar 2018 og slut 15. juni 2018 

 "Engager og involver dine kolleger". Tilmeldingsfrist 19. juni 2018.
Tag på kursus den 4. - 5. september 2018 og bliv klædt på, så du kan blive bedre til at motivere og involvere kollegerne og få skabt et attraktivt fællesskab, hvor flere får lyst til at spille ind. Fx i diskussioner om udfordringer på arbejdspladsen og med konkrete løsningsforslag til dialogen med ledelsen.

Kurset er fælles for Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter. 

TRIO-AKTIVITETER I 2018

"TRIO-samarbejdet". Temadag tre steder i landet

"Kvalitet og trivsel". Temadag tre steder i landet:

"Den gode arbejdsplads". Kursus 2 + 1 dag. 
Afholdes den 11. - 12. september 2018 og den 30 oktober 2018. Læs mere om kurset og tilmelding her
 

KURSER FOR TR OG AMiR I 2018
 

"Få dit budskab hørt". Kursus 2 + 1 dag. Afholdes den 10. - 11. april 2018 og den 24. maj 2018. Læs mere om kurset og tilmelding her

  • "Perspektiver på professionelle relationer". To-dages kursus for FTR, TR og AMiR på øverste og næstøverste niveau i MED/SU. Afholdes den 2. - 3. maj 2018. Læs mere om kurset og tilmelding her
  • Vi holder dig løbende opdateret om andre kurser, der er fælles for TR og AMiR.

SÆT KRYDS I KALENDEREN
 

  • Netværksmøde for FTR og FTR-suppleanter (fælles med Danske Fysioterapeuter) Afholdes den 1. november 2018. 
  • TR-konference. Afholdes den 28. november 2018.
  • Etf udbyder også en temadag for FTR og FTR-suppleanter i løbet af efteråret 2018. Dato offentliggøres snarest.

Du kan følge med i kurserne på Etf's kalender her på etf.dk, og vi holder dig også løbende opdateret om kurserne i takt med, at de ligger helt klar.