Hjem > Aktuelt > Nyheder > Tina Nør Langager: Vil sætte medlemmerne først

Tina Nør Langager: Vil sætte medlemmerne først

1. oktober 2015
Kandidatinterview. Udvikling af ergoterapien, synlighed, flere alliancer og moderne dialog er nøgleord for Tina Nør Langager, der stiller op til valget af ny formand for Ergoterapeutforeningen.
Tina Nør Langager, formandskandidat
Tina Nør Langager, formandskandidat

Tekst Kirsten Weiss

Tina Nør Langager, hvad bliver anderledes med dig som formand for Ergoterapeutforeningen?

-  Jeg går til valg på fem konkrete tiltag: Jeg vil være med til at udvikle vores fag. Medlemmerne skal have bedre service. Ergoterapien skal være langt synligere, da det giver vores fag mere indflydelse. Jeg vil arbejde for gode løn- og arbejdsvilkår, og vi skal forske mere i ergoterapi.

- Vi har allerede et godt fundament, men vi skal være mere synlige, fordi det er via synlighed at vi får udbredt kendskabet til vores fag og alle de gode ting, vi hver dag udretter for borgerne i Danmark. Og det er via en mere synlig forening, at vi får mere indflydelse.

- Vi skal i meget mere dialog. Vi kan lære så meget af hinanden på kryds og tværs af vores fag. Derfor skal vi have opbygget en endnu stærkere dialogkultur.

– Vi skal skabe bedre service og bedre sparring for foreningens medlemmer. Ergoterapeuterne skal have en relation til deres forening og se, at den giver nytte. Og så skal vi skabe langt flere gode samarbejdsrelationer og alliancer - for eksempel med andre fag- og patientgrupper. For sammen står vi stærkere.

­- Hvis jeg får chancen for at blive formand er der en lang række områder jeg vil sætte fokus på i forhold til udviklingen af vores fag. Lad mig nævne et par stykker:

- Vi skal også sætte fokus på, at vi ergoterapeuter i den grad er med til at sikre folks hverdag. Hverdagsrehabilitering er for mig et nøgleord. Her er vi langt i den kommunale sektor, men der er også stort potentiale for udvikling inden for andre og nye områder, for eksempel større udbredelse i psykiatrien og på beskæftigelsesområdet. Vi har som ergoterapeuter meget mere at bidrage med i forhold til at give borgere deres hverdag tilbage. Og det er noget af det, der gør mig allermest stolt som ergoterapeut: at vi er med til at sikre hverdagen.

- Det er også vigtigt, at vi skaber god synergi og et tæt samarbejde mellem ergoterapeuterne i kommunen og ergoterapeuterne på hospitalerne. Vi skal fremhæve, at ergoterapeuter har mange kompetencer, når det gælder om at skabe gode patientforløb. Både når det gælder skift fra afdeling til afdeling og fra hospital til hjem. Det er ergoterapeuter på hospitalerne, der laver genoptræningsplanerne med fokus på aktiviteter og deltagelsesperspektivet. På den måde er ergoterapeuterne på sygehusene en del af fødekæden i forhold til ergoterapeuterne i kommunerne.

- I forhold til livsstilssygdomme har vi også et kæmpe potentiale. Folk med livsstilssygdomme lever længere på grund af medicinen. Men de skal også leve gode liv. Patienter med for eksempel KOL, diabetes eller hjerte/karsygdomme har ofte flere diagnoser, men bliver i dag sendt i flere ambulatorier. Dem kan ergoterapeuterne favne.

- Også når vi taler udvikling af vores fag, er det vigtigt med tæt dialog. Helt generelt vil jeg altid spørge relevante nøglepersoner på de områder, vi skal beskæftige os med, før vi sætter nyt i gang. Jeg vil inddrage, for jeg er typen, der spiller bedst bold sammen med andre. 

Hvad vil medlemmerne se tilbage på som noget nyt og anderledes end tidligere, når du har været formand i en hel periode?

- Jeg ønsker at skabe et Etf, hvor medlemmerne kommer før systemet og får den service, de har brug for. Det skal være let at tage initiativ til noget nyt i Etf. Noget af det første, jeg som formand vil sætte i gang, er en medlemsundersøgelse, hvor vi spørger til det, der skal bruges ressourcer på i foreningen. Jeg vil meget gerne have medlemmernes forslag, så vi kan skabe en stærk, medlemsorienteret forening. Vi skal skabe det Etf, der også er brug for i 2020.

- Jeg er meget nysgerrig på, hvad medlemmerne efterspørger. Hvad ønsker for eksempel de unge? Når jeg har kontakt med unge ergoterapeuter og studerende, er det min oplevelse, at de søger her og nu-fællesskaber. Det skal vi være opmærksomme på. Der skal ikke være barrierer for at tage initiativer, men i dag er vores arbejde meget organisatorisk opbygget. Vi har selskaber og bestyrelser, uden mange unge medlemmer. Derfor skal vi også være bedre til at bruge moderne kommunikationskanaler. Sociale medier skal langt mere i højsædet, for det er en hurtig vej til dialog og vidensdeling.

Hvad mener du, er det kommende Fokusområde for Etf, når det skal lægges fast på REP 16?

­- Jeg mener, at fokus må være det borgerrettede. Og en hverdag der giver mening. Både for borgerne og ergoterapeuten. Hidtil har vi med ”Vi sætter pris på ergoterapi” haft det arbejdsmarkedsrettede perspektiv. Arbejdsmarkedsperspektivet er naturligvis vigtigt for foreningen, men nu er fokus i samfundet i høj grad på borgerne.

- Hvis jeg bliver formand for Etf vil jeg tage rundt i landet sammen med de andre fuldtidsansatte politikere. Det er vigtigt for mig at møde ergoterapeuterne i deres eget miljø, fordi det gør det meget nemmere at spørge til ind til hverdagen. Mit valgtema er ”Vi sikrer hverdagen”. Det er et tema, der er relevant for både det ergoterapeutiske arbejde og for den enkelte ergoterapeuts hverdag på jobbet.

 I dit opstillingsgrundlag skriver du, at du vil give medlemmerne bedre service i hverdagen. Hvilke områder, mener du, konkret skal forbedres?

- Det skal medlemsundersøgelsen være med til at afdække. Medlemmerne har forskellige behov: har du særlig interesse for neurologi? Spørger du som tillidsrepræsentant? Eller er du måske en del af begge målgrupper?

- Vi skal arbejde målgruppeorienteret i foreningen, og der er forskel på den service, forskellige målgrupper vil have. Tillidsrepræsentanterne i Etf er rigtig dygtige. De er vores repræsentanter på arbejdspladserne, og når de henvender sig, har de altid en gruppe medarbejdere bag sig. De skal have en service, der gør dem i stand til at agere som Ergoterapeutforeningen på arbejdspladsen. 

- Og så er jeg meget nysgerrig på karriererådgivning og mentorordninger. Det skal vi kigge på, for de nyuddannede er meget unge i dag, og som forening har vi også ansvar for at give de nye ergoterapeuter et godt fundament for arbejdslivet – og for at være en del af fællesskabet.

Hvordan vil du sikre bedre løn– og arbejdsvilkår for ergoterapeuter i en tid, hvor der ikke er mange lønkroner at gøre godt med?

- Jeg synes, at det som fagforening stadig er vores pligt at have fokus på løn- og ansættelsesvilkår. Det er vigtigt for folk at blive anerkendt for sit arbejde. Det er ingen hemmelighed, at vi er udfordret på de vilkår, vi har i dag. Og vi kan ikke altid lægge mere oveni til overenskomstforhandlingerne. Vi står over for et arbejdsgiverhold, der møder os med krav om selv at betale frokosten og krav om, at der ikke skal være forskel på, om man går på arbejde en onsdag eller en lørdag. 

– Medlemmerne skal vide, at jeg vil gøre alt for fortsat at sikre ordentlige løn-  og arbejdsvilkår. Vi vil også kæmpe for ret og tid til kompetenceudvikling, fordi ergoterapeuter er utroligt fagligt engagerede og gerne vil dygtiggøre sig. For eksempel kan vi slet ikke følge med, når det gælder efterspørgslen på vores metodekurser.

Hvor er ergoterapeuterne ikke synlige nok, og hvad skal der gøres ved det?

- Når jeg siger, at vi skal være synlige i medierne og blandt beslutningstagerne, er det fordi mere synlighed er lig med mere indflydelse og forhåbentlig også bedre vilkår. Beslutningstagerene i Danmark skal kende til vores fag, vores kvaliteter og vores resultater. For så får vi mere indflydelse.

- Jeg mener, vi har et kæmpe potentiale i forhold til det politiske område. Og det gælder både Christiansborg, regionerne og kommunerne. Jeg tror meget på de strategiske samarbejder, og at vi sammen kan skabe bedre løsninger, der også sparer ressourcer for samfundet. Vi skal synliggøre for politikerne, at det ikke bare handler om at skaffe flere stillinger til ergoterapeuter, men at det sparer penge, hvis borgerne ikke bliver indlagt så ofte, ikke har behov for så meget hjælp i hverdagen eller klarer sig uden så meget medicin. Det er godt at tale livskvalitet, som vi gør –men vi skal også dokumentere, at vi styrker samfundet økonomisk. Folk, der får det bedre, bliver også billigere.

Hvorfor og hvordan vil du støtte mere forskning i effekterne af ergoterapi? Hvor skal pengene komme fra?

- Vi skal forske mere i vores fag, så vi endnu bedre kan synliggøre kvalitetsforbedringer og øget livskvalitet, vi som ergoterapeuter bidrager med. Vi skal synliggøre, at vores arbejdsmetoder har værdi og gør en forskel. Dette er også en vej til større udbredelse af vores fag til andre fagområder.

- I bund og grund handler det om blive bedre til af få del i forskningsmidlerne. At få mulighed for at få del i de midler, der er. Al ergoterapeutisk forskning er glædelig, vi er et meget nyt forskningsfelt, og jeg kunne også tænke mig, at vi også fik mere forskning med fokus på aktivitet og deltagelse.

Hvad er dit største ønske/ambition for Etf og medlemmerne fremover?

- Min største vision er, at ergoterapeuterne står som det helt naturlige valg, når der drøftes forebyggelse, genoptræning og rehabilitering.  Etf skal udadtil være kendt som en samarbejdspartner med en stærk sundhedsfaglig og socialfaglig profil. Vi er dem, der tilbyder os som samarbejdspartnere.

Vi er rigtig gode til sammen med borgerne at sætte mål for deres liv. Vi skal også være gode til at sætte mål for Ergoterapeutforeningens synlighed. Jeg vil arbejde strategisk på at skabe synlighed, så der bliver fokus på det, ergoterapeuter kan – overalt.

- Kort sagt vil jeg kæmpe for, at du som medlem får en bedre hverdag, så du kan give borgerne i Danmark en bedre hverdag.

Formandsvalg 2015