Hjem > Aktuelt > Nyheder > Tiltag skal skabe bedre sammenhæng for børn og unge med psykiske lidelser

Tiltag skal skabe bedre sammenhæng for børn og unge med psykiske lidelser

5. marts 2018
Sundhedsstyrelsen har udgivet 3 forløbsprogrammer for børn og unge med angst/depression, ADHD og spiseforstyrrelser – formålet er, at skabe mere sammenhængende indsatser. Flere puljer på området understøtter ambitionerne i forløbsprogrammerne.

Samarbejdet mellem regioner og kommuner om børn og unge med psykiske lidelser er omdrejningspunktet for 3 nye forløbsprogrammer indenfor angst/depression, ADHD og spiseforstyrrelser. Et forløbsprogram er en beskrivelse af det tværfaglige og tværsektorielt samarbejde der skal sikre, at den bedst tilgængelige viden danner grundlag for koordinerede indsatser og behandlinger.

Udgangspunktet er en generisk model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser (2015).

Ergoterapeutforeningen håber, at forløbsprogrammerne kan være med til at sikre et bedre samarbejde på tværs af sektorer, men havde gerne set, at der var mere fokus på ergoterapeutiske indsatser som fx sansestimulering. 

Som et supplement til forløbsprogram for børn og unge med ADHD har Socialstyrelsen udarbejdet en national ADHD-handlingsplan.

Puljer der styrker indsatser for børn og unge med psykiske lidelser

Sundhedsstyrelsen har en række aktuelle puljer der understøtter en sammenhængende indsats for børn og unge med psykiske lidelser:

Her finder du link til ETF's høringssvar