Hjem > Aktuelt > Nyheder > Tid til at søge Ergoment Prisen 2018

Tid til at søge Ergoment Prisen 2018

5. marts 2018
Firmaet Ergoment har i 2015 stiftet denne pris for at sætte fokus på ergoterapeuters evne til at udvikle praksis gennem refleksion. Prisen gives til et projekt eller en proces, der har haft til hensigt at identificere Next Practice i ergoterapifaget. Prisen er på 15.000 danske kroner og uddeles en gang årligt. Der er ansøgningsfrist den 1. maj 2018.
Lise Nevstrup modtog Ergoment Prisen i 2017. Prisen er stiftet af Pernille Kvist (th), der er ejer af virksomheden Ergoment, i samarbejde med Etf. Lotte Lagoni, næstformand i Etf (tv) sidder i bedømmelsesudvalget. Foto: Lars Ytte

Next Practice kan defineres som den løbende forandring af praksis, der sker, når dygtige fagprofessionelle er i stand til at identificere det unikke i den enkelte sag eller faglige udfordring. Og når de er i stand til at vurdere det særprægede op imod kendte principper og retningslinjer, samt tilpasse arbejdsproces og metode til enkelte situationer på en effektiv, kreativ og etisk forsvarlig måde.

Prisen er blevet til i et samarbejde mellem Ergoment og Etf. Den afspejler ønsket om at støtte op om ergoterapeuters refleksionskompetence i forhold til egen læring, gængs praksis eller teori. Det centrale er viljen til undre sig og holde øjnene åbne for, hvad der kunne virke bedre, turde gå til en opgave med et åbent sind og udfordre sig selv med spørgsmål som ”Hvad nu, hvis vi ikke kun arbejder på den måde, vi ved, der virker, men hele tiden arbejder med øjnene åbne for, hvad der kunne virke bedre”.

Formålet er at honorere modige og refleksive ergoterapeuter, der tør tage en chance, forfølge en idé og gennemføre målrettede tiltag for at skabe forandring. I denne tænkning kan fejlslagne tiltag have været fuldt ud lige så lærerige som succesfulde tiltag. Prisen honorerer derfor vilje, mod og læring fra en værdifuld og indsigtsskabende proces, hvor erfaringerne kan være til glæde og gavn for andre.

Indholdsmæssige krav

Ansøgningen om at komme i betragtning til en refleksionspris skal indeholde en kort beskrivelse (max.2-3 A4 sider), der indeholder svar på følgende spørgsmål:

 • Hvad var casen? Beskriv kort de centrale punkter i opgaven/forløbet: Hvad, hvem, hvor, hvordan, hvornår, hvorfor?
 • Hvor/hvornår i din proces/interventionen opstod ny erkendelse/refleksion?
 • Hvilke omstændigheder gjorde, at du skiftede kurs eller tænkte anderledes om situationen/casen?
 • Hvordan ændrede din opfattelse sig (i forløbet eller set i bakspejlet)? Fra hvad til hvad og hvorfor?
 • Hvilken lektie mener du, man kan drage af din erfaring? Hvad lærte du selv af din erfaring? Hvad kan andre lære af det?

Derudover skal navne, adresser, mailadresser, telefonnumre og medlemsnummer/cpr.nr. på den eller dem, man ønsker skal modtage prisen, fremgå tydeligt.

Bedømmelsesudvalget vil vægte udvælgelsen af vinderprojekterne ud fra følgende kriterier

 • Nytænkningsvinkel
 • Værdipotentiale/værdiskabelse
 • Udviklingspotentialet for dansk ergoterapi
 • Kreativitet i tilgang og præsentation
 • Ideens/processens effekt for bruger eller samfundet

Bedømmelsesudvalget består af

 • Pernille Kvist, indehaver af Ergoment ApS
 • Ergoterapeutforeningens næstformand
 • Ph.d. Camilla Hald, antropolog med erfaring i professionsfaglig metodeudvikling.
 • Jonas Holsbæk, medlem af Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse.

Det er ikke muligt at indstille andres projekter til prisen, og kun ergoterapeuter, der er medlemmer af Etf, kan søge prisen.

Sådan sender du din ansøgning

For at ansøge, skal du indsende dit/jeres forslag til Ergoterapeutforeningens sekretariat på etf@etf.dk inden den 1. maj 2018. Bedømmelsen af de indsendte projekter vurderes derefter af et bedømmelsesudvalg. Der er ikke et egentligt ansøgningsskema. Vinder kontaktes direkte og offentliggøres med artikel i Etf’s medier.

Har du spørgsmål til prisen eller ansøgningsprocessen, kan du kontakte Pernille Kvist på pk@ergoment.dk.

Om Ergoment

Ergoterapeut Pernille Kvist stiftede i 2009 firmaet Ergoment ApS. Pernille har siden gennemført flere projekter omhandlende ergoterapeutiske ydelser samt udviklingsopgaver inden for det specialiserede socialområde. Fælles for de opgaver er nødvendigheden af at ”tænke” og forstå egen praksisudøvelse i en større kontekstuel sammenhæng og pege på løsninger, som virker bedre.

Ergoment forbeholder sig desuden ret til at anvende de indsendte beskrivelser i anonymiseret form i kursusøjemed.