Hjem > Aktuelt > Nyheder > Styrket faglighed: Når din faglighed er under pres

Styrket faglighed: Når din faglighed er under pres

9. juli 2021
Ergoterapeuters jobmuligheder har udviklet sig betydeligt de sidste 10 år med blandt andet øget fokus på rehabilitering og dysfagi, hvor ergoterapeuter bidrager med perspektiver, der ellers mangler. Det har givet flere stillinger og nye opgaver. Med den udvikling har rammerne for udøvelse af faget også ændret sig.
Foto: Colourbox

I Ergoterapeutforeningen er vi i dialog med flere medlemmer, der oplever, at manglen på plejepersonale,  og fagrelevant arbejdskraft kan gøre det vanskeligere at sætte den ergoterapeutiske kernefaglighed i spil. Også fordi væksten af ældre og kroniske syge mennesker samtidig er tiltagende og kræver en tværfaglighed, hvor også de ergoterapeutiske kompetencer kommer i spil. Så behovet for ergoterapi er til stede, men det halter måske mere med rammerne til at udøve fagligheden. Det kræver fagligt og ledelsesmæssigt rum at organisere arbejdet på nye måder, så der er synergi mellem behov og faglighed.

Nye arbejdsområder: Muligheder og pressede faggrænser

Udviklingen af nye arbejdsområder er naturligvis interessante for faget og for professionen. Det er det fordi det styrker den ergoterapeutiske position på arbejdsmarkedet. Men det er ikke alene positionen, der er vigtig.

For ergoterapeuter er nye jobområder, tværfagligt samarbejde og udvikling af eksisterende opgaver relevante og interessante, når det medfører udvikling for borgeren eller professionen. Dvs. når der indgår meningsfuld aktivitet med et rehabiliterende sigte, og opgaven indeholder muligheder for udøvelse af ergoterapi.

Ergoterapeuter er kendt for at byde ind med deres kernefaglighed for at styrke rehabilitering, autonomi og værdighed for patienter og borgere. Ergoterapeuter har en bred sundhedsfaglig uddannelse, der er anvendelig i mange ældre- og socialfaglige jobfunktioner og fagområder. Ergoterapeuter er klientcentrerede, helhedsorienterede, analytisk godt funderede, samt mål-, plan- og handlingsorienterede. Derfor er ergoterapeuter også attraktive for arbejdsgivere i flere typer af stillinger, der enten er fagligt meget brede eller ikke kan besættes af primære fagpersonale.

Denne type stillinger kan dog også sætte ergoterapifagligheden under pres.

Med Ergoterapeutforeningen i ryggen

For ergoterapeuter kan denne type stillinger være en faglig udviklingsmulighed - og en risiko for faglig afvikling.

Ergoterapeutforeningen støtter derfor ergoterapeuter i fastholdelsen af fagligheden og i at tage del i den fælles varetagelse af velfærdsydelser og opgaveløsning på tværs af flere fagligheder - med et ergoterapifagligt perspektiv. Så det giver mening for den enkelte ergoterapeut.

Det kan være gavnligt at drøfte stillingsindhold og perspektiver for ergoterapi fx i forbindelse med ansøgning til en stilling med et bredt fagligt indhold. Her kan Ergoterapeutforeningen kan være sparringspartner.

Ergoterapeutforeningens grundpræmis er, at rehabilitering og pleje kræver det antal medarbejdere, som er nødvendigt. Det handler altså både om normering, arbejdstilrettelæggelse og tværfaglig kultur.

I forlængelse heraf, ser Ergoterapeutforeningen udviklingen som et mulighedsrum både for den enkelte og for faget samtidig med, at vi som fællesskab skal støtte op om de arbejdspladser, hvor fagligheden er under pres.

En indsats i en større sammenhæng

På REP19 blev indsatsen ”Styrket praksis” besluttet – og herunder er en indsats, der handler om at styrke fagligheden – når fagligheden er under pres.

 Der arbejdes i fire spor med indsatsen, der skal komme medlemmerne til gavn:

 • Et individuelt medlemsspor bl.a. web-guide, rådgivning, jobsøgning.
 • Et fagligt kollektivt spor med inddragelse relevante Ergoterapifaglige selskaber
 • Et eksternt spor rettet mod bl.a. ledere om ergoterapeuters kernefaglighed.
 • Og …hvad har Corona-krisen lært os?
   
 • Du finder Hovedbestyrelsens holdningspapir: Styrket faglighed her

Foreningens tre regioner har det lokale perspektiv og er meget optagede af udviklingen og af at støtte medlemmer, der er i stillinger med bred faglighed. Emnet var dialogoplæg på de tre regioners generalforsamlinger i foråret.  

 • Find mere information om Region Midt-Nord her
 • Find mere information om Region Syd her
 • Find mere information om Region Øst her

Du vil løbende kunne orientere dig om de konkrete tiltag på etf.dk, hvor vi inden længe vil samle alt relevant materiale på en side under overskriften: Styrket faglighed.

Det mener Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen mener, at nye opgaver er relevante og understøtter både professionens udvikling og den enkelte ergoterapeuts arbejdsglæde, når:

 • der indgår meningsfuld aktivitet med et rehabiliterende sigte, og opgaven indeholder muligheder for udøvelse af ergoterapi.
   
 • der følger relevant instruks samt kompetenceudvikling og evt. mulighed for efteruddannelse med overtagelsen af opgaver fra andre professioner.
   
 • den enkelte berørte ergoterapeut har en perspektiveret og udviklingsorienteret tilgang til egen stilling, og oplever trivsel og arbejdsglæde i stillingen.
   
 • når arbejdspladsen reelt ønsker at gøre brug af ergoterapeutiske kompetencer og tilrettelægger arbejdet således, at ergoterapeuter ikke indgår som substitut for andre faggrupper, men er del af et tværfagligt team.
   
 • Du finder Hovedbestyrelsens holdningspapir: Styrket faglighed her