Hjem > Aktuelt > Nyheder > Stort fokus på forskning i ergoterapi

Stort fokus på forskning i ergoterapi

14. december 2015
- Forskning i ergoterapi er en afgørende indsats for, at vi kan sikre ergoterapi en fortsat stærk placering i fremtidens velfærdssamfund, siger Tina Nør Langager, formand i Ergoterapeutforeningen, i forbindelse med at Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse netop har besluttet at afsætte små 200.000 kroner i 2016 til ansættelse af en professor samt tilknytning af et antal adjungerede professorater fra USA.
Forskningsstrategi
- Etf vil i den kommende periode arbejde med udviklingen af den ny forskningsstrategi og inddrage relevante kompetencer i dette arbejde, siger Tina Nør Langager, formand i Ergoterapeutforeningen.

For at sikre en fortsat udvikling og sparring for forskningsmiljøet og for at kunne levere inspiration og kompetenceløft til udviklingen af ergoterapi i Danmark, ser Etf’s politikere et behov for at opruste forskning i ergoterapi gennem involvering af centrale internationale ergoterapiforskere. Målet er inden for en afgrænset årrække at kunne kvalificere en eller flere danske ergoterapeutforskere som professorer.

Ansættelserne skal ske på FiA, SDU (Forskningsinitiativet for ergoterapi og aktivitetsstudier, Institut for Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet), som er landets eneste universitetsforankrede forskningsenhed i ergoterapi.

- Det er vigtigt, at vi får opbygget et robust forskningsmiljø på FiA. Vi medlemmer har fra starten prioriteret penge til opbygning af FiA, og jeg mener, at en fortsat økonomisk støtte er nødvendig for, at vi kan få et solidt grundlag for ergoterapeutisk forskning i Danmark. Derfor er det også fantastisk, at der lagt en ph.d.-plan for Professionshøjskolerne. Jeg mener, at uddannelse og forskning hænger sammen og skal gå hånd i hånd, siger Tina Nør Langager.

Selvom Etf’s medlemmer er med til at finansiere forskning i ergoterapi, betyder det dog ikke færre forpligtelser fra SDU’s side til vedvarende at opbygge miljøet og arbejde for at fremme forskningen på FiA, ligesom Etf’s Hovedbestyrelse vil have et forsat fokus på, at ergoterapi som sundhedsfaglig profession også har krav på offentlige forskningsmidler.

Det betyder samtidig, at der behov for oplæg til en ny forskningsstrategi, som skal behandles på REP16.

- Etf vil i den kommende periode arbejde med udviklingen af den ny forskningsstrategi og inddrage relevante kompetencer i dette arbejde, siger Tina Nør Langager.

Når ansættelserne er på plads i løbet af 2016, vil der blive afholdt åbne seminarer for danske ergoterapeuter. På den måde kan både danske ergoterapiforskere og ergoterapeuter i praksis bredt få tilført ny viden og deltage i at fremme udviklings- og forskningsprojekter i tværgående samarbejder mellem praksis, kandidater og forskere i ergoterapi.