Hjem > Aktuelt > Nyheder > Store gevinster ved at sikre ordentlig tid på arbejdet

Store gevinster ved at sikre ordentlig tid på arbejdet

24. november 2014
Både borgerne og arbejdspladsen vinder, når offentligt ansatte har tid til at gøre et ordentligt stykke arbejde. Det nedsætter antallet af arbejdsrelaterede stress-sygedage. Vejen frem er dialog på arbejdspladsen, viser en ny undersøgelse foretaget af de faglige organisationer i samarbejdet Vores Aftaler Din Styrke.

Følelsen af at have tid til at gøre sit arbejde hænger nøje sammen med antallet af sygedage på grund af arbejdsrelateret stress. Det viser en ny undersøgelse, hvor 2.700 kommunalt og regionalt ansatte har deltaget. 

51 procent af de offentlige ansatte oplever ifølge undersøgelsen, at de har tid nok til at lave deres arbejde. Omvendt svarer 47 procent, at de ikke at har tid nok til at lave deres arbejde. 

Inden for den sidste gruppe er andelen af medarbejdere, der har haft sygefravær på grund af arbejdsrelateret stress, over dobbelt så højt, som i den første gruppe. 

- Vi ved, at mange offentlig ansatte er under et stort arbejdspres og leverer mere på kortere tid, samtidig med at krav om dokumentation er steget og der er færre ressource til endnu flere opgaver.  Det er vigtigt, at ledelsen på de offentlige arbejdspladser er i løbende og åben dialog med medarbejderne om de rammer og vilkår, hvorunder arbejdet skal udføres. Medindflydelse er afgørende for det gode arbejdsmiljø, siger Gunner Gamborg, formand i Ergoterapeutforeningen.

Inden for gruppen, der oplever at have realistisk tid, har syv procent været sygemeldt inden for det seneste år på grund af arbejdsrelateret stress. 

Det tal er oppe på 16 procent i gruppen af kommunalt og regionalt ansatte, der ikke har realistisk tid til deres arbejde. 

- Når presset på arbejdsopgaverne bliver for stort oplever medlemmerne, at de bliver nødt til at gå på kompromis med deres faglighed. Det fremmer hverken arbejdsglæden eller arbejdskvaliteten. Undersøgelsen viser, at konstruktiv dialog mellem ledelse og medarbejderne om netop den udfordring er afgørende og nedsætter sygefraværet. Det er en tydelig opfordring til ledelserne på de offentlige arbejdspladser om, at medarbejderne – dermed også ergoterapeuterne -  kan bidrage med løsninger til prioritering og sikre arbejdsprocesser gennem medindflydelse og samarbejde. Gå i dialog om opgavernes faglige løsninger! siger Gunner Gamborg.

59 procent af de offentligt ansatte, der siger, at deres ledelse er i god dialog med medarbejderne, svarer også, at de har tid nok til deres arbejdsopgaver. 

Ser man på den gruppe, der er uenige i, at deres ledelse er i god dialog med medarbejderne, så siger kun 33 procent, at de har tid nok til deres arbejdsopgaver. 

Med andre ord er forskellen, at der er en direkte sammenhæng mellem ledelsen, der er i god dialog med sine medarbejdere og en hensigtsmæssig planlægning af opgaver. 

Læs hele undersøgelsen

Læs mere om Vores Aftaler. Din Styrke