Hjem > Aktuelt > Nyheder > Stor tilfredshed i Etf med ældreudspil

Stor tilfredshed i Etf med ældreudspil

29. januar 2014
Regeringens ældreudspil, hvor de centrale temaer er rehabilitering og borgerens ressorucer, vækker anerkendelse i Etf.

Regeringens udspil "Livet skal leves hele livet" er en opfølgning på Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger. I udspillet peger regeringen på tre overordnede indsatsområder: Målrettet og effektiv forebyggelse, borgeren i centrum for en bedre og mere systematisk rehabiliteringsindsats og kvalitet og værdighed i indsatsen til de svage ældre.

Uanset hvor gammel man er, skal man have den hjælp, der giver én de bedste muligheder for at ”leve livet hele livet”. Sådan lyder det fra socialminister Annette Vilhelmsen (SF), der tirsdag præsenterede et ældrepolitisk udspil med titlen ”Livet skal leves hele livet”.

- Med udspillet sætter vi fokus på kvaliteten i plejen for de svageste ældre. Vi skaber mere sammenhæng i plejen, så borgerne kan få at vide, hvem der kommer i deres hjem og hvornår. Og vi styrker indsatsen mod ensomhed, så ældre mennesker støttes i igen at blive en del af fællesskabet. Betydningen af livsindhold og nærvær i dagligdagen bliver ikke mindre med alderen, siger ministeren i en pressemeddelelse.

Borgerens egne ressourcer i spil

Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger afspejles tydeligt i udspillet, med stort fokus på såvel hverdagsrehabilitering som borgernes egne ressourcer, og hvordan de kan bringes i spil.

- Der er i næsten alle tilfælde ressourcer i og omkring den enkelte borger, som kan gøre denne borgers hverdag bedre. Uanset om den hverdag leves i eget hjem, plejebolig eller institution, siger Gunner Gamborg om udspillets fokus på ressourcer hos borgeren.

Hensynet til de svageste borgere

Ældreudspillet har dog også en potentiel bagside. Regeringen lægger op til, at rehabiliteringsforløb som hovedregel skal gå forud for visitation til hjemmehjælp, men at det skal præciseres, at hjemmehjælpen som hidtil skal gives til de borgere, som ikke på meningsfuld vis kan hjælpes til en nemmere hverdag via rehabilitering.

- Vi skal erkende, at også hverdagsrehabilitering har sine naturlige begrænsninger overfor de svageste ældre, hvor udviklingspotentialet frem imod at kunne klare sig ikke er til stede. De skal selvfølgelig have den kompenserende hjælp, de har brug for. Det bliver kommunernes store udfordring at prioritere deres ressourcer, der hvor de gør mest gavn. Alle tiltag har deres afgrænsede målgrupper, og ergoterapeuters faglige vurderinger skal være med til at sætte den velbegrundede grænse mellem f.eks. rehabilitering og praktisk hjælp, siger Gunner Gamborg, som en kommentar ind i den igangværende debat om hverdagsrehabilitering.

Den rigtige prioritering

Udspillet i sin helhed vækker tilfredshed i Etf.

 - Udspillet er tæt på at være første lektion på ergoterapeutuddannelsen! Rehabilitering, hverdagens indhold, relationer, ressourcer, velfærdsteknologi er alt sammen ingredienser, der støtter op om, at selv om mange mennesker fortsat skal have pleje, praktisk hjælp og støtte, så er der mange mennesker, som har et potentiale til at være aktive længere i sit eget og hinandens liv. Det er en rigtig prioritering at bruge flere samfundskroner på denne fremtidsrettede rehabiliteringssatsning, afslutter Gunner Gamborg.