Hjem > Aktuelt > Nyheder > Stop for negativ særbehandling af ergoterapeuter og fysioterapeuter på sygehusene

Stop for negativ særbehandling af ergoterapeuter og fysioterapeuter på sygehusene

15. januar 2018
En teknisk ændring fra Sundhedsdatastyrelsen betyder, at registrering af ergo- og fysioterapeuters ydelser nu sker på lige vilkår som for andre faggrupper.

Som led i økonomistyringen på landets hospitaler findes der et system, som indebærer, at alle aktiviteter, som gennemføres på hospitalet registreres og tildeles en værdi. Systemet har hidtil skelnet mellem aktiviteter gennemført over for indlagte og ambulante patienter. F.eks. udløste det en besøgstakst og en ydelsestakst, når en sundhedsfaglig medarbejder på et hospital gennemførte en ambulant ydelse.

Hidtil har der imidlertid været særlige regler for det arbejde, som ergo- og fysioterapeuter leverer i forhold til de ambulante patienter. Deres arbejde har således alene udløst en ydelsestakst, men ikke en besøgstakst. Undtagelsen er alene historisk betinget, og Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter har i årevis arbejdet for, at arbejde udført af ergo- og fysioterapeuter skulle takseres på samme vilkår som for øvrige sundhedspersoner.

Det arbejde synes nu at bære frugt.

Fra januar 2018 har ergo- og fysioterapeuter således ikke længere negativ særstatus, idet der fra dette tidspunkt ikke længere er en ambulant besøgstakst uanset speciale.

Herudover træder en ny version af Landspatientregisteret i kraft ved udgangen af 2018. I den forbindelse ser Sundhedsdatastyrelsen også på ydelser og takster af de ergo- og fysioterapeutiske ydelser. Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter er i den forbindelse i løbende dialog med styrelsen.

Du finder mere information på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside, hvor man også finder ”Vejledning til indberetning til Landspatientregisteret (LPR3) 2018 version 1.1, som er gældende i 2018 frem til overgangen til LPR3 i slutningen af 2018.  Læs mere her