Hjem > Aktuelt > Nyheder > Specialuddannelse i den regionale psykiatri

Specialuddannelse i den regionale psykiatri

4. maj 2021
Der er behov for videreuddannelsesmuligheder for sundhedsfaglige medarbejdere i den regionale psykiatri. Nu sætter Sundhedsstyrelsen arbejdet med en mulig specialuddannelse for ergoterapeuter i gang.
Foto: Colourbox

Hvis mennesker med psykisk sygdom skal mødes med tilbud af høj faglig kvalitet i den regionale psykiatri, kræver det tilstedeværelse af kompetente sundhedsfaglige medarbejdere. Rekruttering og fastholdelse af sundhedsfaglige medarbejdere i den regionale psykiatri har dog længe været en af psykiatriens største udfordringer.

Som konsekvens heraf udkom Sundhedsstyrelsen i januar 2020 med en stribe anbefalinger til at styrke rekruttering og fastholdelse. En af disse anbefalinger fokuserede på behovet for videreuddannelsesmuligheder for faggrupperne.

  • Du finder anbefalingerne her

I forlængelse af anbefalingerne har Sundhedsstyrelsen nu nedsat en arbejdsgruppe, der skal kvalificere indholdet af en mulig kommende videreuddannelse for ergoterapeuter og fysioterapeuter i psykiatrien. Ergoterapifagligt Selskab for Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering har udpeget tre ergoterapeuter til arbejdsgruppen.

Etf's formand Tina Nør Langager siger:

 - Der er ingen tvivl om, at muligheden for specialisering vil gøre det langt mere attraktivt for ergoterapeuter at arbejde i psykiatrien. Og ikke mindst vil indsatser, der har rehabilitering og recovery i fokus, få den nødvendige plads til gavn for patienterne. Vi ser meget frem til denne arbejdsproces, som forventeligt skal indgå i 10-års planen for psykiatrien.

I 2019 foreslog Danske Regioner ligeledes, at man styrkede kvaliteten i psykiatrien ved at oprette bl.a. en specialuddannelse for ergoterapeuter og fysioterapeuter i den regionale psykiatri. Et ønske, som Ergoterapeutforeningen og Ergoterapifagligt Selskab for Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering i høj grad bakkede op om.

Baggrund og fakta

Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2019-2022 blev der afsat midler til en arbejdsgruppe i regi af Sundhedsstyrelsen, som offentliggjorde anbefalinger til en bedre rekruttering og fastholdelse af sundhedsfagligt personale i psykiatrien januar 2020.

  • Du finder anbefalingerne her

Satspuljepartierne drøftede derefter arbejdsgruppens anbefalinger til rekrutterings- og fastholdelsesindsatser af sundhedspersonale i psykiatrien. Med afsæt heri udmøntede satspuljepartierne de resterende 3,0 mio. kr. i puljen til implementering af rekrutterings- og fastholdelsesindsatser i 2019 og 2020 til to initiativer, for at afdække udfordringerne for specifikke personalegrupper. Målet med indsatserne er, at flere kommer til at betragte psykiatrien som en attraktiv arbejdsplads med mange spændende muligheder for faglig og personlig udvikling.

Det første initiativ var et projekt for hver af faggrupperne i den regionale psykiatri: ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, psykiatere og psykologer. Se materialet her
 

Arbejdsgruppens sammensætning

  • Sundhedsstyrelsen
  • Dansk Selskab for Fysioterapi (3)
  • Ergoterapifagligt Selskab for Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering (3)
  • Danske Regioner (1)
  • Kommunernes Landsforening (1)
  • Sundhedsministeriet (1)

Sundhedsstyrelsen varetager formandskab og sekretariatsfunktion.