Hjem > Aktuelt > Nyheder > SPARK netværk om at håndtere tidspres

SPARK netværk om at håndtere tidspres

20. juni 2022
SPARK har netop forlænget tidsfristen for deltagelse til den 17. august 2022. Hvis I har udfordringer med stor arbejdsmængde og tidspres, så har I, som kommunal arbejdsplads, nu mulighed for at deltage i et netværk med andre kommunale arbejdspladser om netop det tema. Netværket vil drevet og faciliteret af SPARK, hvor I får mulighed for at dele erfaringer og viden om, hvordan I bedst kan håndtere udfordringer med stor arbejdsmængde og tidspres.

 

Har netop forlænget tidsfristen for deltagelse til den 17. august 2022. Hvis I har udfordringer med stor arbejdsmængde og tidspres, så har I, som kommunal arbejdsplads, nu mulighed for at deltage i et netværk med andre kommunale arbejdspladser om netop det tema. Netværket vil drevet og faciliteret af SPARK, hvor I får mulighed for at dele erfaringer og viden om, hvordan I bedst kan håndtere udfordringer med stor arbejdsmængde og tidspres.

Hvad og hvornår?

SPARK (Samarbejde om psykisk arbejdsmiljø) arrangerer fire netværksforløb mellem d. 15. september 2022 og 9. maj 2023 om stor arbejdsmængde og tidspres til TRIO, MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper på ældreområdet, samt i jobcentre og familieafdelinger. Tilbuddet knytter sig til bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, samt tilhørende vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres fra november 2021.  

Formålet med netværksmøderne er at igangsætte prøvehandlinger lokalt for at øge arbejdspladsernes kompetencer med at håndtere stor arbejdsmængde og tidspres, samt det psykiske arbejdsmiljø generelt. Det vil være SPARK, der faciliterer netværksforløbene. Derudover vil SPARKs konsulenter præsenterer en række værktøjer og dialogformer, som I kan konkret kan bruge på jeres arbejdsplads.

SPARK har selv oprettet en hjemmeside på VPT.dk om netværksforløbene, som du finder på det link.

Hvordan kommer I med?

Målgruppen for netværksforløbene er ledere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsvalgte i MED-udvalgene, herunder også arbejdsmiljøgrupperne. Derudover skal I også arbejde enten indenfor (1) jobcentrene og familieafdelingerne eller på (2) ældreområdet. Der er udarbejdet to separate invitationer for begge, som I finder ved klikke på hver deres link. På begge sider finder I også link til, hvor og hvordan I skal ansøge.

I skal tilmelde jer samlet som TRIO / MED-udvalg eller arbejdsmiljøgruppe. Det vil sige, at der fra hver arbejdsplads skal være repræsentanter fra både ledelses- og medarbejdersiden. Størrelsen på gruppen må ikke overstige fem personer fra en arbejdsplads.

Omkostningerne (forplejning m.m.) dækkes af SPARK. Transport m.m. betaler kommunen/ arbejdspladsen selv.

Forløbene afholdes enten i KL-huset i København eller hos en af de faglige organisationer. 

Tilmeldingsfristen er d. 17. august 2022. I slutningen af samme måned får I besked om, hvorvidt I har fået plads.

Savner I mere information?

Du kan læse mere om SPARKs baggrund på dette link

Forhandlingsfællesskabet har udsendt en invitation til medlemsorganisationerne om netværksforløbene, som du kan læse på dette link.

SPARK tilbyder også individuelle forløb til arbejdspladserne om støtte og sparring om det psykiske arbejdsmiljø indenfor temaerne: (1) Forandringer & omstillinger; (2) Forbedret samarbejde mellem medarbejdere og/eller ledere; (3) Risiko for vold og trusler; (4) Chikane og mobning; (5) Alenearbejde; (6) Problemstillinger i forhold til arbejdets indhold, omfang og udførelse. På dette link kan du læse mere om, hvordan I kan få hjælp fra SPARK.

Har du spørgsmål derudover, så er du velkommen til at kontakte vores arbejdsmiljøkonsulent Niels Bundgaard på E: nbu@etf.dk eller på M: 5336 4932