Hjem > Aktuelt > Nyheder > SPARK gang i det gode arbejdsmiljø

SPARK gang i det gode arbejdsmiljø

24. november 2017
SPARK kan hjælpe de lokale TRIO/MED i kommunerne med gratis støtte og sparring om det psykiske arbejdsmiljø i forløb, der er skræddersyet til den enkelte arbejdsplads. Læs mere om, hvordan I på jeres arbejdeplads kan få sparring fra SPARK-konsulenterne.

KL’s og Forhandlingsfællesskabets fælles indsats SPARK (Samarbejde om Psykisk ARbejds-miljø i Kommunerne) er klar til at modtage ansøgninger om støtte til de kommunale arbejdspladser.

Hos SPARK kan lokale MED-udvalg og TRIO’er få et forløb med en af SPARKs konsulenter, hvor I får støtte og sparring, så I selv bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer, I oplever i jeres psykiske arbejdsmiljø. Forløbet er praksisrettet og tager udgangspunkt i jeres løsning af kerneopgaven.

SPARK medvirker  på den måde til at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos ledere og medarbejderrepræsentanter på den enkelte arbejdsplads, i deres arbejde med psykiske arbejdsmiljøproblematikker.

Der ansøges via ansøgningsblanketten på Sparkweb.dk og opmærksomheden henledes på, at den enkelte kommunale arbejdsplads skal ansøge i enighed, dvs. at ledere og medarbejderrepræsentanter i fællesskab skal være enige om at ansøge.

Den primære målgruppe er Lokal-MED og ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter (TRIO).