Hjem > Aktuelt > Nyheder > Sommerlæsning om ældres sundhed og trivsel

Sommerlæsning om ældres sundhed og trivsel

3. juli 2019
Fik du ikke læst om Ældres sundhed og trivsel og hvordan sundhedsprofilen for ældre anno 2019 ser ud, vil Etf anbefale at du tager dig tid til at orientere dig i publikationen, som Sundhedsstyrelsen udgav i januar 2019. 

Formålet med rapporten var at give en beskrivelse af sundhed og trivsel blandt ældre i Danmark samt at vise udviklingen over tid. Den viden kan være med til at danne grundlag for det videre arbejde med rådgivning, inspiration samt forebyggelse og sundhedsfremme på sundheds- og ældreområdet.

Dataindsamlingen til Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er baseret på et spørgeskema.

Ældrebefolkningen er her defineret som mennesker på 65 år eller derover. Ud fra denne definition udgjorde ældrebefolkningen 1. januar 2017 19% af befolkningen og denne andel forventes at stige til 24% i 2050.

Publikationen giver et billede af en ældrebefolkning, hvor langt de fleste generelt trives og lever sundt. Rapporten viser dog også, at en gruppe af ældre døjer med problemer af forskellig karakter – både når vi kigger på fysisk og psykisk helbred og i forhold til deres trivsel. Dette peger på, at der er et stort potentiale for forebyggelse. Mange ældre, der ikke lever sundt, giver selv udtryk for, at de gerne vil ændre adfærd.

Rapporten viser forskellene i helbred, trivsel og sundhed mellem forskellige aldersgrupper i ældrebefolkningen samt mellem mænd og kvinder. Ligeledes viser rapporten, at der også blandt de ældre er social ulighed i helbred, trivsel og sundhedsadfærd.