Hjem > Aktuelt > Nyheder > Søg midler til nye initiativer på hjerneskadeområdet

Søg midler til nye initiativer på hjerneskadeområdet

26. november 2017
Sundhedsstyrelsen har slået tre puljer op, som hver især skal støtte indsatser, der kan give bedre kvalitet i de tilbud om rehabilitering og genoptræning, som mennesker med erhvervet hjerneskade modtager.

Regionerne kan søge om midler til at indføre metoder, der sikrer, at de pårørende bliver inddraget, når der skal udarbejdes planer for genoptræning.

Det handler både om, at læger og andet sundhedsfagligt personale skal styrke deres kendskab til, hvornår og hvordan genoptræningsplaner udformes bedst muligt, og at der bliver indført arbejdsgange, som sikrer, at læger og andet relevant sundhedsfagligt personale samarbejder med både patienter og deres pårørende, når de laver de skriftlige genoptræningsplaner.

Samtidig kan kommuner og regioner søge om midler til at arbejde mere systematisk med brugertilfredshedsundersøgelser for at øge kvaliteten af både genoptrænings- og rehabiliteringsområdet.

Puljerne er en udmøntning af det Servicetjek af hjerneskadeområdet og hvor 12 anbefalinger blev offenliggjort på området.

Læs hele nyheden og mere om kriterierne for, hvordan man søger midlerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her