Hjem > Aktuelt > Nyheder > Socialt Temamøde: Mere forskning i de kommunale sundhedsopgaver

Socialt Temamøde: Mere forskning i de kommunale sundhedsopgaver

22. maj 2014
KL mener, at forskning i de kommunale sundhedsopgaver og samspillet mellem kommuner, almen praksis og sygehuse skal prioriteres højere hos både staten, forskere, regioner og kommuner.

På det Sociale Temamøde 22. maj i Aalborg har KL præsenteret udspillet ”Mere forskning i de kommunale sundhedsopgaver”.  

- Der er i dag et betydeligt efterslæb på forskning på de vigtige kommunale områder som patientrettet forebyggelse og rehabilitering. Det skyldes dels, at forskningen ikke har været prioriteret, dels at der ikke er en stor forskningstradition i de fag, som er beskæftiget i det kommunale sundhedsvæsen, siger formanden for KL's Social- og Sundhedsudvalg Thomas Kastrup-Larsen i en artikel på kl.dk.

I Ergoterapeutforeningen bakker man op om, at KL skal spille en større rolle i forskningen på sundhedsområdet.

- Det er meget positive toner fra KL, som endelig har erkendt, at de med kommunalreformens overflytning af sundhedsopgaver må tage mere aktivt ansvar for forskning og udvikling og implementering af ny viden i de nære patient- og borgerrettede sundhedsopgaver, som for eksempel forebyggelse og rehabilitering, siger Gunner Gamborg, formand, og fortsætter:

- Vi ser meget gerne, at kommunerne også påtager sig et direkte finansieringsansvar. For eksempel, at der oprettes kombinationsstillinger (Ph.D.-stillinger) mellem forskningsinstitutioner og kommunal praksis, ligesom flere udviklingsergoterapeutstillinger også vil være gavnligt i forhold til kvalitetssikring og -udvikling. 

Se KL’s udspil ” ”Mere forskning i de kommunale sundhedsopgaver”

Læs mere om Etf's uddannelse og forskningspolitik