Hjem > Aktuelt > Nyheder > Smidigere forløb for borgere med demens

Smidigere forløb for borgere med demens

29. februar 2016
Et nyt forløbsprogram for demens i Region Sjælland kommer til at betyde bedre samarbejde på tværs af sektorer og kommuner og et mere smidigt forløb for borgere med demens.
- Vi skal have mere information om demens ud til hele befolkningen, så alle kender til symptomerne og ved, at det er vigtigt at gå til egen læge for at blive udredt, siger Jette Kallehauge. Foto: Hanne Loop

Ergoterapeut Jette Kallehauge, demensfaglig koordinator og projektleder, har i det sidste års tid været med til at udforme Region Sjællands nye udgave af Forløbsprogram på demensområdet.

Forløbsbeskrivelsen er en kortlægning af, hvilken indsats regionen tilbyder på tværs af sektorer og på tværs af de sytten kommuner mht. opsporing, visitation, udredning, de konkrete tiltag, som patienter og pårørende skal tilbydes – og ikke mindst opfølgning.

Anledningen til at opdatere forløbsbeskrivelsen er Region Sjællands nye sundhedsaftale fra 2015, der er indgået som et forpligtende samarbejde mellem regionen og regionens sytten kommuner.

Den praktiserende læge er den centrale person i forhold til opsporing. Ud over selv at skulle være opmærksom på symptomerne på demens hos sine patienter, så beskriver forløbsprogrammet, at alle medarbejdere inden for social- og sundhed i regionen og kommunerne skal kende så meget til demens, at de kan reagere, hvis de får mistanke om, at en borger er dement.

- Derudover skal vi have mere information om demens ud til hele befolkningen, så alle kender til symptomerne og ved, at det er vigtigt at gå til egen læge for at blive udredt, forklarer Jette Kallehauge.

I forløbsprogrammet er den indsats, som kommunerne og sygehusene skal tilbyde, nøje beskrevet. Nøgleordet er tværfaglighed, at der kommunikeres mellem sygehuse og kommuner – og internt i kommunerne, som i dag har flere forskellige afdelinger, som skal yde hjælp til borgere med demens. Noget af det, der skal arbejdes med, er, at den enkelte borger med demens har et forløb, som er individuelt planlagt ud fra funktionsevne, behov og livshistorie, og som er koordineret og med en tydelig rød tråd. Det kræver, at informationer kommer de rigtige steder hen, og at de pårørende er inddraget, for eksempel gennem en demenskonsulent i kommunen

- Den enkelte patient og familien har brug for en koordineret indsats, så det ikke bliver de pårørende, der tager sig af det. Det er ikke meningen. Helst skal det være sådan, at familien slet ikke opdager justeringerne undervejs, siger Jette Kallehauge.

Du kan læse mere om Jette Kallehauge og hendes arbejde med demens i Ergoterapeuten nr. 2, der udkommer den 7. marts.

Relaterede nyheder