Hjem > Aktuelt > Nyheder > Skal velfærdsteknologi styrke jeres borgere?

Skal velfærdsteknologi styrke jeres borgere?

9. september 2022
Velfærdsteknologi kan bidrage positivt til livet på bo- og dagtilbud, både for borgere og medarbejdere. Det viser et stort Fremfærd-projekt, som bosteder landet over har deltaget i. Nu skal erfaringer og værktøjer fra projektet spredes, så endnu flere bosteder og kommuner får lyst til at implementere velfærdsteknologier i egen praksis.

Derfor søger Fremfærd Særlige Behov medarbejdere og ledere på bosteder landet over, der har lyst til at indgå i et udviklings- og træningsforløb.

- Det første projekt viste, at velfærdsteknologi kan bidrage positivt til livet på bo- og dagtilbud, både for borgere og medarbejdere. Der blev gjort en række fine erfaringer, som nu skal have chancen for at komme ud til mange flere, siger specialkonsulent i KL, Mie Bjerre, der sammen med konsulent Mette Bay Nyholm fra Ergoterapeutforeningen er projektleder på projektet.

Som deltager kobles man på et træningsforløb i enten København, Randers eller Fyn. Træningsforløbet består af en række fysiske træningsdage, der finder sted i første halvår af 2023. Her præsenteres man for ny viden og værktøjer, man erfaringsudveksler og sparrer med hinanden og får feedback på prøvehandlinger og læring fra det tidligere projekt.

Nyeste forskning om velfærdsteknologi

Som deltager får man desuden den nyeste forskning på området, idet Anna Marie Lassen, lektor og ph.d. ved UCN Nordjylland, er tilknyttet projektet.

Hendes undersøgelser peger på, at velfærdsteknologi på forskellig vis medfører nye og uventede muligheder i det faglige arbejde på dag- og botilbud. Denne forskning styrkes i forbindelse med projektet.

- Der er så mange muligheder i velfærdsteknologi. Vores tidligere projekt viser, at velfærdsteknologi kan have en positiv effekt både for den enkelte borger og for fællesskabet, bl.a. bidrog virtuelle cykelture på et bosted til at skabe et fælles tredje for beboerne, siger Mette Bay Nyholm fra Ergoterapeutforeningen.

Projektet henvender sig til ergoterapeuter, socialpædagoger, fysioterapeuter, social og sundhedsassistenter og ledere på kommunale bosteder. Det er muligt at deltage flere fra samme bosted.

Først til mølle

Træningsforløbet faciliteres af Social Digital/Implement, som har udviklet de værktøjer, der vil blive præsenteret undervejs, og som samtidig er yderst erfarne undervisere i bl.a. projektledelse. Værktøjerne findes på vpt.dk/velfaerdsteknologi

Ansøgningsfristen er 15. november 2022 - for Hold 1 i København.  Forløbet i hhv. Randers og på Fyn annonceres snarest.

Der forventes deltagelse af 20-30 kommunale botilbud, og pladserne fordeles efter "først til mølle"-princippet.

Det er gratis at deltage. Dog må der forventes et mindre deltagergebyr svarende til forplejningsmæssige omkostninger. Udgifter til transport og frikøb af medarbejdere dækkes ikke.

For eventuelle spørgsmål, kan du kontakte: Mette Bay Nyholm, konsulent i Ergoterapeutforeningen på mbn@etf.dk

  • Læs mere og tilmeld dig her