Hjem > Aktuelt > Nyheder > Selskab for Ledere indkalder til GF

Selskab for Ledere indkalder til GF

13. oktober 2017
Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere indkalder til generalforsamling.

Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 14. november 2017 kl. 17.30-19.00 på Vingsted Hotel & Konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten.

Dagsorden
 

1. Valg af referent og dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Indkomne forslag
Forslag som ønskes drøftet på generalforsamlingen bedes mailet til formanden
pernille.ellefsen@rk.dk senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. deadline er den 31. oktober 2017.

5. Arbejdsprogram for det kommende år
Bestyrelsen vil på dette punkt gerne bede om input fra medlemmerne i forhold til ønsker og hvordan man konkret tænker at tilbud fra Selskab for Ledere skal tilrettelægges for at nå flest mulige medlemmer.

Lotte Lagoni, næstformand i Etf, vil orientere om tanker vedr. en ændret organisering af leder-området i foreningen og som ønskes drøftet med deltagerne.

6. Budget for det kommende år

7. Valg af bestyrelse og suppleanter
Bestyrelsen består af en formand, seks medlemmer og to suppleanter. Valgperioden er to år. Formanden er på valg i ulige år.
I 2017 er flg. på valg:

  • Formand Pernille Ellefsen (Genopstiller ikke)
  • Bestyrelsesmedlem Mette Skjærbæk Svane (Genopstiller)
  • Bestyrelsesmedlem Rita Bonke (Genopstiller ikke)
  • Suppleant Anne Marie Brandrup Torsting genopstilller ikke.

Derudover skal der vælges to bestyrelsesmedlemmer i stedet for Anni Schøtt og Rikke Møller Jensen. Medlemmer som ønsker at stille op til valg til bestyrelsen får 2 minutter til at præsentere sig selv. Hvis man ikke har mulighed for at være til stede på generalforsamlingen, bedes præsentationen mailet til formanden. Præsentationen vil blive læst op af dirigenten forbindelse med valget.

8. Kort orientering fra Mette Svane, Hammel Neurocenter, om at have ergo-stud. i lederpraktik
Foreløbige erfaringer og den gode ide ønskes udbredt mhp. at skabe interesse for ledelse blandt de studerende på grunduddannelsen.

9. Eventuelt