Hjem > Aktuelt > Nyheder > Satspuljen på socialområdet

Satspuljen på socialområdet

17. november 2018
Aftalen fordeler godt 1,1 mia. kr. på det sociale område til indsatser for udsatte børn, unge og familier. Læs mere om satspuljelmidlerne på socialområdet her.

Nedenfor er et udpluk af initiativerne nævnt:

  • Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier

Her afsættes der i alt 257,8 mio. kr. over fire år, der bl.a. skal gå til at igangsætte et Udviklings og investeringsprogram på børne- og ungeområdet. Med programmet ønsker satspuljepartierne, at der investeres i at udvikle og udbrede virksomme indsatser for udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier.

  • Ro og stabilitet for udsatte børn og unge

Her afsættes der i alt 7,4 mio. over fire år og efterfølgende 0,6 mio. kr. årligt til at sikre udsatte børn og unge en mere tryg og stabil opvækst som kan være med til at forebygge, at problemer udvikler sig. Dækker over flere initiativer.

  • Inspirationsmateriale om anbragte børn og unges faglige progression og trivsel i skolen

Her afsættes der i alt 2,3 mio. kr. over to år til at udvikle materiale, som samler viden og lovende praksis om, hvordan anbragte børn og unges trivsel og læring kan styrkes i folkeskolen.

  • Unge under eget tag – støtte til unge hjemløse

Her afsættes der 11,5 mio. kr. over fire år til ansøgningspulje, hvor kommuner, frivillige og private organisationer kan søge om støtte til udvikling af midlertidige boliger til unge i hjemløshed eller unge i risiko for at ende i hjemløshed samt skabe grundlag for en mere fremskudt socialindsats.

  • Styrkelse af borgernes retssikkerhed

Her afsættes der i alt 12 mio. kr. i perioden 2019-2022 til gennemførelse af initiativer, der skal bidrage til en styrkelse af borgernes retssikkerhed på det sociale område. Det endelige indhold er ikke forhandlet færdigt. Forventes at blive aftalt i marts 2019.

  • Modernisering og tilpasning af puljen til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri i 2019 (Tilgængelighedspuljen)

Her afsættes der 7,4 mio. kr. til at videreføre tilgængelighedspuljen i 2019. Formålet med puljen er at øge tilgængeligheden i den eksisterende bygningsmasse for borgere med handicap, så de får mulighed for at deltage i aktiviteter i lige omfang som andre borgere.

  • Opfølgning på revision af magtanvendelsesreglerne

Her afsættes der 5,9 mio. kr. over fire år til et initiativ, der skal understøtte kendskabet til og implementeringen af de ændringer i magtanvendelsesreglerne, som skal gennemføres med afsæt i de politiske aftaler om revision af reglerne på henholdsvis handicap-og demensområdet af 31. august 2018.