Hjem > Aktuelt > Nyheder > Satspuljen på ældreområdet

Satspuljen på ældreområdet

19. november 2018
Partierne bag satspuljeaftalen på ældreområdet er enige om at afsætte 320 mio. kr. i aftaleperioden 2019-2022. Læs mere om satspuljen på ældreområdet.

Med satspuljeaftalen fordeler satspuljepartierne midlerne til blandt andet følgende initiativer på ældreområdet:

Handlingsplan ”Det gode ældreliv”

Der afsættes 165,1 mio. kr. til handlingsplanen ”Det gode ældreliv”, der skal lægge sporene for en målrettet indsats over de kommende år, som skal sikre, at færre ældre rammes af svækkelse, ensomhed og tab af livsmod. Handlingsplanen skal dermed understøtte, at de svageste ældre får den nødvendige støtte til at forebygge dårlig livskvalitet, såvel fysisk som mentalt og socialt. Endelig skal der være fokus på at sikre borgere en værdig død i trygge omgivelser, eksempelvis omgivet af de nærmeste og et omsorgsfuldt plejepersonale, herunder ikke mindst i forhold til borgere uden pårørende.

Initiativer til undersøgelse af det gode ældreliv

Satspuljepartierne er enige om at afsætte 14,0 mio. kr. i perioden 2019-2022 til seks konkrete initiativer inden for handlingsplanens temaer med start i 2019: De seks initiativer forankres i Sundhedsstyrelsen i regi af Nationalt videnscenter for en værdig ældrepleje.

  • Partnerskaber om den gode overgang til livet uden for arbejdsmarkedet
  • Ældrevenlige byer
  • Godt helbred på egne præmisser
  • Styrkelse af de forbyggende hjemmebesøg
  • Udvikling af og støtte til kommunernes pårørendeindsats
  • Kortlægning af viden om grupper af udsatte ældre med særlige behov

Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre

Satspuljepartierne er enige om at afsætte 35 mio. kr. i 2019 til en pulje til bekæmpelse af ensomhed blandt særligt ældre mænd, som kan søges af kommuner, private aktører eller civilsamfund, evt. i samarbejde. Det kan fx være projekter, der involverer hjemmesygeplejen for borgere, der er selvmordstruede eller er på vej ud i misbrug eller projekter, der fokuserer på træning og rehabilitering af borgere med et begyndende faldende funktionsniveau.