Hjem > Aktuelt > Nyheder > Satspuljeaftale for sundheds- og socialområdet er på plads

Satspuljeaftale for sundheds- og socialområdet er på plads

13. november 2017
Regeringen og satspuljepartierne har indgået aftale om satspuljen for sundheds- og socialområdet for 2018-2021. Etf har her samlet et kort rids af de relevante områder.

Det er en række gode initiativer, der afsættes penge til i satspuljeaftalerne, mener formand for Ergoterapeutforeningen Tina Nør Langager, men hun så gerne, at flere af midlerne blev gjort permanente via faste bevillinger på Finansloven.

- Pengene på satspuljen går til nogle af vores allermest udsatte borgere bl.a. borgere med psykiske lidelser. Og vi skylder dem, at det ikke bliver tildelt små puljer af penge, men at vi afsætter faste midler, der kan give et permanent løft, siger hun.

Nedenfor kan du se de nedslag, som Etf har samlet om satspuljen på sundheds- og socialområdet.

Nedslag i satspuljeaftalen for sundhedsområdet

 • Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien (214,6 mio. kr.)
 • Forsøgsordning med vederlagsfri psykologbehandling til unge mellem 18-20 år med depression og angst (15,7 mio. kr.)
 • Fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang (25 mio. kr.)
 • Flere penge til driften af nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger (i perioden 2018-2021 i alt 73,2 mio. kr. og 18,3 årligt fra 2022).
 • Social ulighed i sundhed blandt børn og unge – Fra viden til handling: (2,5 mio. kr.)
 • Mere viden om multisygdom (3 mio. kr.).
 • Behandling af behandlingsafvisende varigt inhabile somatiske patienter – etablering af system for indberetning af tvang og klagesystem (68,7 mio. kr.)

Læs mere om satspuljeaftalen for sundhedsområdet her

Nedslag i satspuljeaftalen for socialområdet

 • Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed (154,0 mio. kr.)
 • Strategi for et stærkere civilsamfund (96,6 mio. kr.)
 • Nye indsatser til børn og unge med handicap. Bl.a. udbredelse af én koordinerende sagsbehandler (43,9 mio. kr.)
 • Handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet (53,4 mio. kr.)
 • Udvidet varslingsordning som led i revisionen af servicelovens voksenbestemmelser (230,0 mio. kr.)
 • Forhøjelse af Handicappuljen (17,2 mio. kr.)
 • Individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagsynede (85,5 mio. kr.)
 • Socialt frikort, hvor udsatte borgere får mulighed for at tjene mindre beløb. (45,0 mio. kr.)
 • Etablering af den Sociale Investeringsfond, der skal afsøge muligheden for at lave nye partnerskaber omkring tidlige forebyggende indsatser (50,0 mio. kr.)

Læs mere om satspuljeaftalen for socialområdet her

Nedslag i satspuljeaftalen for beskæftigelsesområdet

 • Indsatser der skal hjælpe de mest syge og udsatte kontanthjælpsmodtagere samt borgere i ressourceforløb tættere på arbejdsmarkedet (87,5 mio. kr.)
 • Særlige indsatser for udsatte unge i uddannelsessystemet bl.a. bedre støtte til elever med funktionsnedsættelser (207,3 mio. kr.)
 • Støtte til virksomhedsnetværk, hvor gode erfaringer med at ansætte udsatte borgere kan udbredes (45,0 mio. kr.)
 • Tiltag for veteraner, bl.a. forbedret sagsbehandling for veteraner (22,4 mio. kr.)

Læs mere om satspuljen for beskæftigelsesområdet her

Nedslag i satspuljeaftalen for integrationsområdet

 • Kommuner, der har modtaget mange flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i de senere år, får ekstra støtte til samarbejdet med virksomhederne om integration på arbejdsmarkedet (78,1 mio. kr.)
 • Initiativ der skal styrke kommune indsats for flygtningefamilier med traumer med henblik på at øge trivslen i familierne som helhed (6,0 mio. kr.)

​Læs mere om satspuljen for integrationsområdet her

Nedslag i satspuljeaftalen for ældreområdet

 • Videnscenter og rejsehold for en værdig ældrepleje (60,2 mio. kr.)
 • Pulje til mere hjemlighed på plejehjem (19,7 mio. kr.)
 • Styrket tilsyn på ældreområdet (60 mio. kr)
 • Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre (34 mio. kr.)
 • Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse (28,8 mio. kr.)
 • National udbredelse af indsatsen LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende (15,8 mio. kr.)
 • Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab (13,5 mio. kr.)
 • Pulje til ældre ramt af sorg og livsfortrydelse (1,9 mio. kr.)