Hjem > Aktuelt > Nyheder > Sammen om mental sundhed

Sammen om mental sundhed

25. september 2019
Ergoterapeutforeningen har valgt at blive partner i projekt "Sammen om mental sundhed", da foreningen gerne vil understøtte, at der kommer et større fokus på den mentale sundhed på arbejdspladser.

’Sammen om mental sundhed’ er et bredt partnerskab på tværs af sundheds- og beskæftigelsesområdet, som dækker både det private og offentlige arbejdsmarked.

Partnerskabets initiativer handler om at skabe trivsel, forebygge mistrivsel, fastholde medarbejdere med mentale helbredsproblemer i arbejde og/eller lette vejen tilbage til arbejdet efter langtidssygemelding pga. mentale helbredsproblemer.

- I løbet af et arbejdsliv vil vi som ledere eller medarbejdere ofte møde flere, der bliver ramt af stress, angst eller depression eller har pårørende, der bliver ramt, siger Lotte Lagoni, næstformand i Etf og fortsætter: - Ofte vil os, der er tæt på gerne vide, hvad vi kan gøre både for at forebygge, men også bidrage med indsatser, når det er sket, så vi får den enkelte godt tilbage på arbejdet, og så vi tager hånd om både individet og fællesskabet, mens en sygemelding evt. står på.

’Sammen om mental sundhed’ stiller viden og værktøjer til rådighed på mentalsundhed.dk. Her giver partnerskabet svar på spørgsmål, man typisk står med som medarbejder, kollega, leder eller nøgleperson på arbejdspladsen. De gode råd og svar baserer sig på forskningsbaseret viden, så der er god hjælp at hente.

Hjemmesiden giver desuden adgang til en digital værktøjskasse, hvor arbejdspladserne kan søge inspiration til at styrke den mentale sundhed. Værktøjskassen indeholder i alt 400 konkrete redskaber som er indsamlet via partnerne. Det giver også mulighed for at deltage i arrangementer om mental sundhed.

- Det er vores håb, at vi sammen kan skabe et fokus på bedre mental sundhed på arbejdspladser, og at vi i fællesskab kan knække stresskurven og få et bedre arbejdsliv, siger Lotte Lagoni.

Oprindeligt udsprang ’Sammen om mental sundhed’ af satspuljeaftalen på psykiatriområdet 2014 – 2017. Nu er initiativet finansieret via Finansloven foreløbig frem til udgangen af 2021. Partnerskabet ledes af Sundheds- og Ældreministeriet.