Hjem > Aktuelt > Nyheder > Sådan ligger landet

Sådan ligger landet

10. maj 2020
Vi står alle i en situation med sparsomt kendskab til behandling og efterforløb for patienter, der har været indlagt og f.eks. langvarigt respiratorbehandlet pga. COVID19.

Vi hører i Etf nu fra kolleger i hospitalsverdenen, at patienterne er svækkende og har vanskeligt ved at gennemføre basale hverdagsaktiviteter. Der er her en opgave at løse for ergoterapeuterne på hospitalerne.

Vi ser også, at svækkede borgere, som har været indlagt med Covid-19 udskrives fra hospital til eget hjem med lavere funktionsniveau end før indlæggelsen. Det stiller det nye krav til ergoterapeuterne i kommunerne

Ergoterapeutforeningen vil gerne sætte fokus på disse nye opgaver, og i den forbindelse indsamler vi viden og erfaringer fra ergoterapeuter på tværs af landet.

Vi har talt med en række ledere på hospitalsområdet om deres erfaringer, og derudover sendte vi d. 7. april en survey til vores kommunale ledere om deres arbejde med borgere, der udskrives til eget hjem efter hospitalsindlæggelse med COVID19.

Vi vil gerne kvittere for jeres input – tak til de af jer, der tog sig tid til at tale med os eller besvare den udsendte survey!

De svar, som vi har fået, tyder på stor og varieret aktivitet. På hospitalerne foretager ergoterapeuterne f.eks.  ADL-vurderinger, vurderinger ift. dysfagi, instruktion i energibesparende teknikker samt udarbejdelse af genoptræningsplaner. I kommunerne tilbydes bl.a. hverdagsrehabilitering, ligesom ergoterapeuterne vejleder f.eks. om konsistens af mad og drikke og om energibesparende aktivitet. I nogle kommuner er ergoterapeuter tilknyttet COVID19-teams, og ergoterapeuterne fortæller også om, hvordan der afvikles workshops og webinarer f.eks. med særligt fokus på dysfagiindsatsen.

Ved siden af alle de nye, spændende og superrelevante ergoterapifaglige tiltag, hører vi imidlertid også om bekymringer og udfordringer. Usikkerhed omkring omfang og indhold af de nye opgaver og konkret i forhold til smittespredning, værnemidler og test fylder, og kræver fortsat særlig opmærksomhed.

https://www.etf.dk/spoergsmaal-og-svar-om-coronavirus samler vi spørgsmål, svar og retningslinjer omkring corona, og vi opdaterer hele tiden informationerne i takt med, at vi får mere eller ny viden fra medlemmerne og myndighederne. Man kan også finde faglig inspiration inden for konkrete områder med særlig relevant ift. Covid19. Se f.eks. pjecen ”Pust liv i hverdagen – energibesparende arbejdsmetoder” eller få viden om dysfagi på https://www.etf.dk/dysfagi-0.

Situationen omkring Covid19 ændrer sig konstant, og i Ergoterapeutforeningen følger vi udviklingen og arbejder hele tiden med, hvordan ergoterapeuter og ergoterapi kan bringes i spil og bidrage til gavn for samfund og borgere. Der er ikke tvivl om, at vi løbende kommer til at stå over for nye faglige opgaver og muligheder, som vi ser frem til at kunne adressere med faglig sparring fra jer.