Hjem > Aktuelt > Nyheder > Revideret forløbsbeskrivelse fra Socialstyrelsen

Revideret forløbsbeskrivelse fra Socialstyrelsen

16. juli 2020
Socialstyrelsen har netop revideret forløbsbeskrivelsen "Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse, 0-18 år", som udkom i 2016. Revideringen er gennemført med henblik på at opdatere publikationen med nyeste viden på området.
Foto: Colourbox

Den reviderede forløbsbeskrivelse indeholder udvalgt viden om virksomme og lovende indsatser, der er centrale for børn og unge i alderen 0-18 år med alvorlig synsnedsættelse. Forløbsbeskrivelsen har særlig fokus på at uddybe afsnittene om hjælpemidler og inkluderende undervisning samt koordinering af indsatserne.

Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse udgør en lille målgruppe, hvilket betyder, at den enkelte kommune relativt sjældent møder børn i målgruppen. Der er derfor et begrænset grundlag i de enkelte kommuner for at opbygge og vedligeholde viden om de højt specialiserede indsatser, der skal til for at hjælpe børn og unge i denne målgruppe.

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og en række centrale eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og relevante brugerorganisationer.

FAKTA

Hvad er en forløbsbeskrivelse?

Socialstyrelsen udarbejder forløbsbeskrivelser, når Socialstyrelsen vurderer, at der er behov for det, og når der er tilstrækkelig sikker viden om den specialiserede indsats på et område. En forløbsbeskrivelse revideres ca. tre år efter udgivelse, hvor formålet er at tilføje ny viden inden for området.

En forløbsbeskrivelse indeholder faglige anbefalinger til kommunerne. Anbefalingerne omhandler borgerens forløb, herunder hvem der gør hvad og hvornår, samt hvilke kompetencer der kan være relevante at inddrage undervejs. Formålet er blandt andet at gøre borgernes forløb så virkningsfulde som muligt. Socialstyrelsens anbefalinger fremgår forrest i forløbsbeskrivelsen.

Forløbsbeskri­velsen bygger på aktuelt bedste viden og praksiserfaring, og beskriver det gode forløb, som omfatter både sociale, sundhedsmæssige og undervis­ningsmæssige indsatser.

Forløbsbeskrivelsen er vejledende og udgør et fagligt redskab, som kommunerne kan støtte sig til, når de møder børn og unge i målgruppen.

Med forløbsbeskrivelsen får kommunerne og relevante samarbejdspartnere et styrket vidensgrundlag, hvorudfra der kan tilrettelægges et sammenhængende og virkningsfuldt forløb.

Hvem henvender forløbsbeskrivelsen sig til?

Forløbsbeskrivelsen henvender sig primært til ledere med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af indsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

Forløbsbeskrivelsen vil også være relevant for fagpersoner, som arbejder med målgruppen, barnet/den unge og/eller deres pårørende samt nærmeste netværk.

Har I spørgsmål til forløbsbeskrivelsen, er I velkomne til at kontakte souschef Morten Kurth på mhk@socialstyrelsen.dk