Hjem > Aktuelt > Nyheder > Resterne af SATS-puljen uddelt

Resterne af SATS-puljen uddelt

25. november 2019
Regeringen og resten af Folketingets partier på nær Nye Borgerlige har indgået en aftale om at fordele resterne af satspuljen til en række indsatser på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Med aftalen afsættes der i alt 849 millioner kroner over fire år.

Flest penge tilføres opfølgningen på demenshandlingsplanen 2025, som får 244 millioner kroner i perioden 2020-2023 til at nå i mål med indsatserne inden for bedre kvalitet i udredning af mennesker med demens, nedbringelse af forbruget af antipsykotisk medicin samt meningsfulde hverdage for mennesker med demens og deres pårørende.

Konkret afsættes der 52 millioner kroner til at videreføre de eksisterende rådgivnings- og aktivitetscentre., som bl.a. tilbyder rådgivning og støtte samt sociale og fysiske aktiviteter til mennesker med demens.

Der afsættes fem millioner til at videreføre og udbrede Nationalt Videnscenter for Demens’ værktøjskasse med materiale målrettet demensramte, deres pårørende og fagpersoner.

16 millioner kroner skal bruges på en pulje til lokale og landsdækkende demensvenlige aktiviteter, herunder demensvenlige boformer for mennesker med demens sammen med deres pårørende.

Udover penge til at følge op på demenshandlingsplanen afsættes der blandt andet også midler til:

  • En pulje til mere hjemlighed på plejehjem (20,3 mio. kr. i 2021-2022)
  • Opfølgning på fasttilknyttede læger på plejecentre (20,0 mio. kr. i 2020-2021)
  • Fritidspas til socialt udsatte børn og unge (22,3 mio. kr. i 2021-2023)
  • Bedre rammer for overgangen til voksenlivet for unge med handicap (6,5 mio. kr. i 2020-2023 og 2,0 mio. kr. årligt fra 2024 og frem)
  • Støtte til ungekrisecenter (16,5 mio. kr. i 2020-2023)
  • Døgnåbning af Livslinien (8,0 mio. kr. i 2020-2023)
  • Du kan læse hele aftalen og hvilke indsatser, der har fået bevilget penge fra resterne af SATS-puljen, her