Hjem > Aktuelt > Nyheder > REP22: Kontingentet stiger ikke

REP22: Kontingentet stiger ikke

20. november 2022
REP har enstemmigt vedtaget, at det nuværende kontingentniveau for Ergoterapeutforeningens medlemmer fastholdes. Sammenholdt med den forventede lønudvikling betyder det, at kontingentet reelt nedsættes i og med, at lønnen stiger, mens kontingentet er statisk.

Selvom ETF oplever medlemsfremgang, så har den almindelige løn- og prisudvikling overhalet udviklingen i medlemskontingentet, og det presser fortsat ETF’s økonomi.

Hovedbestyrelsen mener, at kontingentet skal kunne dække de løbende driftsudgifter i foreningen. Samtidig bør foreningen altid have penge til at dække uforudsete udgifter, så det er vigtigt hele tiden at have balancen mellem aktiviteter for medlemmerne og opsparing for øje.

Men foreningens hovedbestyrelse vurderer, at det gennem en fortsat effektiv økonomistyring og et vedvarende fokus på rationel drift er muligt at sikre en forsvarlig drift uden, at medlemskontingentet behøver stige i denne REP-periode.