Hjem > Aktuelt > Nyheder > REP19: Kontingentet stiger ikke

REP19: Kontingentet stiger ikke

17. november 2019
REP har vedtaget, at det nuværende kontingentniveau for Ergoterapeutforeningens medlemmer fastholdes. Sammenholdt med den forventede lønudvikling betyder, at kontingentet reelt nedsættes i og med, at lønnen stiger, mens kontingentet er statisk.
Foto: Carsten Bundgaard

Den nuværende kontingentsats blev besluttet på REP16. Her blev kontingentet øget med 2,6% svarende til 42 kroner i kvartalet for aktive medlemmer på fuld tid.

Forud var gået en periode fra 2010 – hvor kontingentet blev nedsat med 2,0% - uden kontingentstigninger.

Selvom Etf oplever medlemsfremgang, så har den almindelige løn- og prisudvikling overhalet udviklingen i medlemskontingentet, og det presser fortsat Etf’s økonomi. Men foreningens hovedbestyrelse mener, at det gennem en fortsat effektiv økonomistyring og et vedvarende fokus på rationel drift er muligt at sikre en forsvarlig drift uden, at medlemskontingentet behøver stige.

Hovedbestyrelsen har med forslaget til rammebudgetter for 2020-2022 skabt mulighed for, at medlemskontingentet ikke skal stige. En fastholdelse af kontingentet som det er nu - sammenholdt med den forventede lønudvikling - betyder, at kontingentet reelt nedsættes i og med, at lønnen stiger, mens kontingentet er statisk.

Læs mere om dagsordenspunktet om kontingentsatser på etf.dk/rep19