Hjem > Aktuelt > Nyheder > REP19: Etf’s regnskab er stabilt – og godkendt af REP

REP19: Etf’s regnskab er stabilt – og godkendt af REP

17. november 2019
Ergoterapeutforeningens regnskab for perioden 2016-2018 er fremlagt og godkendt på REP19. For hovedbestyrelsen er det afgørende, at der vedvarende er fokus på økonomistyring og på de fastlagte, langsigtede mål om formueopbygning. Samlet set er Etf’s økonomi god og solid.
Foto: Carsten Bundgaard

Der var i 2016 budgetteret med øgede udgifter til bl.a. større IT-anskaffelser, særlige udgifter i forbindelse med udskiftninger på formandsposten (fratrædelsesordning), indgåelse af medfinanseringsaftale med SDU m.v.

Der var derfor budgetteret med et underskud på godt og vel 3 mio. kroner. Underskuddet finansieres af Etf’s formue. Det er i overensstemmelse med tidligere politiske beslutninger om, at Etf’s formue ikke skal være større end hensynet til opretholdelse af en sikker drift og en god likviditet. Der balanceres derfor løbende mellem opretholdelsen af en passende formue og omsætning af formuen til medlemsaktiviteter.

Varige udgifter kan dog ikke finansieres af formuen. Uforudsete udgifter i 2016 betød, at underskuddet blev større end budgetteret, idet det udgjorde ca. 4,5 mio. kroner. I 2017 budgetteredes der med et lille overskud på ca. 36.000 kroner.

Forskellige faktorer betød, at overskuddet blev væsentligt større herunder bl.a., at udgifterne til TR-kurser blev 600.000 kroner lavere (grundet aflysninger pga. for få tilmeldte), lavere udgifter på forhandlingsområdet, færre udgifter til personale (grundet vakance) samt generelt lavere administrationsomkostninger. Resultatet for 2018 svarer med en meget lille afvigelse til budgettet.

Der vil altid være en række udsving fra år til år og i de enkelte år. Dels er der nogle udgifter, der ikke kommer hvert år f.eks. større faglige konferencer, repræsentantskabsmøder m.v. Dels påvirkes regnskabet af forhold, som ikke kan forudsiges eller styres.

Netop derfor er det afgørende, at der vedvarende er fokus på økonomistyring og på de fastlagte, langsigtede mål om formueopbygning m.v. Samlet set er Etf’s økonomi god og solid.

Læs mere om dagsordenspunktet om regnskab på etf.dk/rep19