Hjem > Aktuelt > Nyheder > REP16: Fastlæggelse af kontingent

REP16: Fastlæggelse af kontingent

20. november 2016
For første gang i seks år har Ergoterapeutforeningens Hovedbestyrelse foreslået en stigning i kontingentet. Forslaget blev vedtaget. Det betyder en stigning på 2,6%.
Rep16
- Vi skal som ansvarlig hovedbestyrelse sikre, at vi er i stand til at løfte alle opgaverne og også dem, der bare skal løses uanset hvad, udtalte Tina Nør Langager i forbindelse med vedtagelsen af en kontingentstigning på 2,6 %. Foto: Heidi Lundsgaard

I 2010 godkendte Repræsentantskabets forslag om at nedsætte medlemskontingentet for de aktive medlemmer – dvs. dem der betaler mest – med ca. 2%. Samtidig blev kontingentet for alle andre medlemsgrupper låst fast på det niveau, de var på.

Når det var muligt at sænke kontingentet, var det fordi den økonomiske kurs, der var blevet sat et par år tidligere havde vist sig at være meget bæredygtig og der var opbygget en pæn formue. Det var blandt andet sket gennem rationaliseringer, stram styring af udgifterne, genforhandling af rigtig mange leverandørkontrakter m.v. Samtidig hjalp stigningen i medlemstallet også. Den samme økonomiske kurs holdes stadig, og der er helt efter hensigten løftet mange penge fra den fælles formue ud til medlemsaktiviteter.

Pristallet overstiger kontingentet
Lønninger og dermed også den generelle udvikling i pristallet er steget langt mere end Etf’s kontingent.

- Etf er ikke en bank for de fælles penge. Pengene skal bruges for, til og af fællesskabet, men vi kan nu se, at vi ikke i længden kan holde trit med stigningen i udgifterne uden at se på vores indtægter. Hovedbestyrelsen ser det ikke sådan, at enhver stigning i omkostningerne automatisk berettiger til at hæve medlemskontingentet. Den vej er ikke farbar. Men vi skal som ansvarlig hovedbestyrelse samtidig sikre, at vi er i stand til at løfte alle opgaverne og også dem, der bare skal løses uanset hvad, udtaler Tina Nør Langager.

Det er baggrunden for, at Hovedbestyrelsen for første gang i 6 år nu foreslår en stigning i kontingentet. Man foreslår en stigning på 2,6% gældende fra 1. januar 2017. Dette skal sammenholdes med, at man sænkede kontingentet med ca. 2% i 2010, og det skal sammenholdes med, at udgifterne som sagt er steget langt mere i perioden fra 2010 og til nu.

Hovedbestyrelsen foreslår også, at kontingentet igen fastlåses i årene 2018 og 2019. Det betyder så, at når man når til 2019, så er vores kontingent steget med 2,6% på en periode på 9 år.

Sammenligningen med de andre faglige organisationer
Hovedbestyrelsen er helt klar over, at andre faglige organisationers kontingenter bliver draget ind i en sammenligning med Etf’s. Tina Nør Lanager siger:

- Det er helt naturligt og også berettiget, hvis vi sammenligner os med andre faglige organisationer, når vi taler kontingent. Der vil altid være en forskel på os og f. eks. DSR. Alene DSR’s størrelse gør, at de kan nedbringe det, vi kan kalde ”stykprisen” på en række ydelser. Et regnskabssystem koster f.eks. ikke mere, fordi der er mange posteringer. Det grundlæggende grej koster det samme. Det er en af forklaringerne på, at DSR typisk vil kunne være lidt billigere end os. Men når vi sammenligner os med andre, er det også vigtigt at se på, hvad der så rent faktisk er indeholdt i kontingentet. Her i Etf er det så at sige ”all – inclusive”. Der er lige adgang til alle ydelser for det kontingent, man betaler.

Med kontingentet betyder det f. eks., at man automatisk er omfattet af den kollektive erhvervsansvarsforsikring. Man bidrager også med en del af kontingentet til de kollektive puljer f. eks. praksispuljen, forskningsfonden, fonden for de privatpraktiserende m.v. Det eneste, man som medlem kan komme til at betale ekstra for, er hvis der opkræves kontingent til et af de faglige selskaber m.v. man er medlem af også.

- Men ser vi på andre organisationer, er det ikke ualmindeligt, at man betaler et grundkontingent, og så betaler man derudover til fonde, forsikringer m.v. Ser vi det i den sammenligning, mener vi i Hovedbestyrelsen, at vi ligger fornuftigt i det samlede billede. Og det vil vi meget gerne blive ved med, afslutter Tina Nør Langager begrundelse for stigningen af kontingentet.

Forslaget blev vedtaget.