Hjem > Aktuelt > Nyheder > Reglerne om hjælpemidler skal opdateres

Reglerne om hjælpemidler skal opdateres

28. juni 2017
Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som har bestået af Danske Regioner, KL og staten, offentliggjorde d. 26. juni tyve konkrete anbefalinger til, hvordan det nære sundhedsvæsen skal udbygges til gavn for patienterne. Etf er særligt glade for anbefalingen omkring håndteringen af hjælpemidler og behandlingsredskaber, som udvalget ønsker at forbedre.

- Jeg er godt tilfreds med, at udvalget peger på, at reglerne om hjælpemidler og behandlingsredskaber skal opdateres og tydeliggøres. Det er noget, vi har kæmpet for i lang tid, siger Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

Udvalget peger på, at det eksisterende afgrænsningscirkulære erstattes af en ny vejledning. Det indebærer konkret, ”at det eksisterende afgrænsningscirkulære på området erstattes af en ny vejledning, der beskriver kommuner og regioners forpligtelser i forhold til at levere behandlingsredskaber og hjælpemidler efter sundhedsloven samt håndteringen af snitflader til andre områder, herunder hjælpemidler efter serviceloven”, som det hedder i anbefalingerne i udvalgets rapport.

Ergoterapeutforeningen er også tilfreds med, at der foreslås etableret en fælles national samarbejdsstruktur for hjælpemidler og behandlingsredskaber. Den skal fungere som et organ, der hurtigt kan afklare uklarheder mellem myndigheder om bevillingsansvaret for hjælpemidler og behandlingsredskaber. Derudover er det tanken, at samarbejdsstrukturen kan medvirke til videndeling på området og vurdering af nye produkter.

Kompetenceløft for alle

I udvalgets rapport fremhæves rehabilitering som et væsentligt element i arbejdet i det nære sundhedsvæsen, og rapporten slår fast, at fysio- og ergoterapeuter i stigende grad bliver involveret i komplekse og tværfaglige forløb omkring ældre borgere og borgere med kroniske sygdomme.

- Selv om udvalget når frem til, at der er potentiale i at løfte terapeuters formidling af viden og faglige kompetencer, så anbefaler det besynderligt nok, at kompetenceløftet alene skal ske hos social- og sundhedsassistenter og -hjælpere samt sygeplejersker. Det er jeg meget forundret over, da der er behov for at øge alle faggruppers kompetencer, siger Tina Nør Langager.

Hun peger på, at udvalgets rapport ikke er ambitiøs nok.

- Det er ikke kun omkring kompetenceløftet, at udvalgets rapport mangler ambitioner. Det gør den også inden for eksempelvis psykiatrien, hvor der ikke er meget nyt samt forholdet til de praktiserende læger, som er hæmmet af, at der mangler at blive indgået en ny overenskomst, siger Tina Nør Langager.

Hun bemærker, at KL på en række områder er kommet med mindretalsudtalelser, som svækker den samlede rapport.

- At den organisation, der er motoren i det nære sundhedsvæsen, ikke kan bakke op om hele rapporten, siger noget om, hvor svært det er at gentænke området. Men i takt med at der bliver længere til de nye supersygehuse og der bliver flere ældre, så vil flere og flere opgaver skulle løses lokalt. Som ergoterapeuter er vi klar til at være en aktiv del i udviklingen af det nære sundhedsvæsen, siger Tina Nør Langager.