Hjem > Aktuelt > Nyheder > Regler om det risikobaserede tilsyn ændret

Regler om det risikobaserede tilsyn ændret

1. juni 2018
Et enigt Folketing har besluttet at ændre på reglerne omkring det risikobaserede tilsyn.

Lovændringen betyder, at behandlingssteder med en omsætning på 25.000 kr. eller derunder fritages for registreringspligten og for betaling af gebyret til den risikobaserede tilsynsordning.

Behandlingssteder med en årlig omsætning på mellem 25.001 og 50.000 kr. årligt skal lade sig registrere, men alene betale halvt gebyr i forhold til virksomheder, som omsætter for mere end 50.000 kr. årligt.

Med omsætning forstås hele behandlingsstedets omsætning, uanset om denne kommer fra sundhedsfaglig behandling eller andre aktiviteter.

Gebyret udgør 2.207 kr. for ergoterapiklinikker. Hvis der er tale om en enkeltmandspraksis er gebyret 1.891 kr.
Ændringerne træder i kraft d. 1. juli 2018.